2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.


bah-kuhnke150x200

2016-04-19

Idéburet företagande Den 11 maj håller Famna årsmöte – ett möte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


2016-04-14

Idéburet företagande En enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart har skickats till ett urval av Famnas medlemmar. Ni som fått enkäten: Vi uppmanar er att svara. Era svar ger utvecklingsmöjligheter för idéburen välfärd. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE, som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm, och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.


2016-04-13

Kvalitet och utveckling I Göteborg pågår nu en internationell konferens om kvalitet, säkerhet och innovation inom vården. Forskare från världens kontinenter samlas årligen, och den globalt största kvalitetskonferensen gästar för första gången Sverige och Göteborg. På konferensen medverkar Famna och Bräcke diakoni genom sina kvalitetsansvariga, och håller seminarium på kvalitetskonferensen om hur idéburna verksamheter i Sverige skapar innovation och patientcentrerad vård.


2016-04-11

Kvalitet och utveckling Famna utlyser ett stipendium för bästa uppsatsidé om idéburen vård och social omsorg. Syftet med stipendiet är att stimulera forskning och skapa intresse för frågor om idéburen vård och social omsorg och den roll som civilsamhället spelar inom välfärden. Du behöver inte skicka in en färdig uppsats. Den bästa uppsatsidén ger 1000 kr i stipendium och ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå inom någon högskoledisciplin.


2016-04-05

Idéburet företagande Mitt emellan privat och offentligt driven vård och omsorg finns många idéburna verksamheter som mer drivs utifrån värderingar och människosyn. Här finns alldeles uppenbart en elegant lösning på den splittrande debatten om mångfald och vinster i välfärden. Men trots detta och stor popularitet i alla politiska läger är den idéburna sektorn mycket liten i Sverige, men det går att ändra på. Läs en intervju i Ytterjärna Forum med Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.


2016-04-04

Medlemmar Famna erbjuder en praktikplats under höstterminen 2016, och söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.


Tingvallahemmet-3699d5bf

2016-04-01

Idéburet företagande Den 1:a april tar LP-verksamheten över Tingvallahemmet i Märsta. Tingvallahemmet i Märsta har 25 boendeplatser plus fjorton lägenheter och riktar sig den sig till män, kvinnor och par med alkohol- eller drogproblem. Det blir därmed den största enheten inom LP-verksamhetens ideella riksförening.


2016-03-31

Kvalitet och utveckling För dig som skriver eller nyligen har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå som berör det civila samhället finns det möjlighet att söka stipendium. Stipendiet omfattar 10 000 SEK samt tryck av uppsatsen.


2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.


bah-kuhnke150x200

2016-04-19

Idéburet företagande Den 11 maj håller Famna årsmöte – ett möte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


2016-04-14

Idéburet företagande En enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart har skickats till ett urval av Famnas medlemmar. Ni som fått enkäten: Vi uppmanar er att svara. Era svar ger utvecklingsmöjligheter för idéburen välfärd. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE, som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm, och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.


2016-04-13

Kvalitet och utveckling I Göteborg pågår nu en internationell konferens om kvalitet, säkerhet och innovation inom vården. Forskare från världens kontinenter samlas årligen, och den globalt största kvalitetskonferensen gästar för första gången Sverige och Göteborg. På konferensen medverkar Famna och Bräcke diakoni genom sina kvalitetsansvariga, och håller seminarium på kvalitetskonferensen om hur idéburna verksamheter i Sverige skapar innovation och patientcentrerad vård.


2016-04-11

Kvalitet och utveckling Famna utlyser ett stipendium för bästa uppsatsidé om idéburen vård och social omsorg. Syftet med stipendiet är att stimulera forskning och skapa intresse för frågor om idéburen vård och social omsorg och den roll som civilsamhället spelar inom välfärden. Du behöver inte skicka in en färdig uppsats. Den bästa uppsatsidén ger 1000 kr i stipendium och ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå inom någon högskoledisciplin.


2016-04-05

Idéburet företagande Mitt emellan privat och offentligt driven vård och omsorg finns många idéburna verksamheter som mer drivs utifrån värderingar och människosyn. Här finns alldeles uppenbart en elegant lösning på den splittrande debatten om mångfald och vinster i välfärden. Men trots detta och stor popularitet i alla politiska läger är den idéburna sektorn mycket liten i Sverige, men det går att ändra på. Läs en intervju i Ytterjärna Forum med Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.


2016-04-04

Medlemmar Famna erbjuder en praktikplats under höstterminen 2016, och söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.


Tingvallahemmet-3699d5bf

2016-04-01

Idéburet företagande Den 1:a april tar LP-verksamheten över Tingvallahemmet i Märsta. Tingvallahemmet i Märsta har 25 boendeplatser plus fjorton lägenheter och riktar sig den sig till män, kvinnor och par med alkohol- eller drogproblem. Det blir därmed den största enheten inom LP-verksamhetens ideella riksförening.


2016-03-31

Kvalitet och utveckling För dig som skriver eller nyligen har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå som berör det civila samhället finns det möjlighet att söka stipendium. Stipendiet omfattar 10 000 SEK samt tryck av uppsatsen.