DSCF9258

2016-10-24

Kvalitet och utveckling Vem blir Bästa idéburna samhällsförbättrare 2016? Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg har tagit initiativet till ett nytt pris som delas ut för första gången i år. Vinnaren tillkännages den 26 oktober i Falköping vid en konferens för idéburna verksamheter, som arrangeras den 26-27 oktober av Famna, KFO och Arbetsgivaralliansen.


2016-10-21

Idéburet företagande En nyligen inkommen remiss gällande privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) föreslår lagändringar i HSL. Avsikten är att minimera risken att ett parallellt sjukvårdsystem utvecklas, där patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gynnas i förhållande till patienter vars vård är offentligt finansierad. Medlemmar inbjuds att kontakta Felicia Lindelöw på Famna för att vara delaktig i remissutformandet och eventuella frågor.


2016-10-17

Medlemmar Idag den 17 oktober, på Internationella Fattigdomsdagen, presenterar forskare vid Ersta Sköndal Högskola tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för andra året i rad en kartläggning av behoven ute bland människor i social och ekonomisk utsatthet som Sveriges Stadsmissioner möter. Forskningen visar en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige.


dscf3954

2016-10-14

Idéburet företagande Nu satsas pengar och resurser via Europeiska Socialfonden och tillsammans med myndigheter och civilsamhälle, där syftet är att få fler personer i arbete via samarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Famna har drivit på, tillsammans med Coompanion och flera Famna-medlemmar.


2016-10-14

Omvärld Myndigheten för delaktighet (MFD) har nyligen presenterat sin rapport ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle”. Rapporten påpekar att funktionshinderspolitiken behöver bli mer effektiv och systematisk eftersom det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.


2016-10-13

Idéburet företagande Smålandspostens ledare skriver om Famnas tillväxtrapport. Ledarartikeln konstaterar att de idéburna inom vård och omsorg visserligen växer, men växer mindre än de privata, och mindre än det offentligas inköp av välfärd. Och efterlyser en politik för att berika jordmånen för det civila samhället.


2016-10-11

Idéburet företagande Antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Vi som dagligen möter och arbetar tillsammans med människorna som lever i utsatta positioner vädjar nu i ett öppet brev till dig, Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, att agera. Det skriver flera idéburna organisationer i Svenska Dagbladet, bland andra Famna, Forum, Coompanion, RFHL, SIOS och ytterligare ett tiotal idéburna som verkar inom arbetsintegrerande sociala företag.


Jenny Hjalmarson

2016-10-10

Kvalitet och utveckling Jenny Hjalmarson, som arbetat på Famna med innovationsprojekt, blir ny kvalitetsansvarig och projektchef på Famna från första december. Jenny efterträder Truls Neubeck, som varit kvalitetsansvarig på Famna och i höst blir verksamhetschef på Ideell Arena.


Löjtnantsgården

2016-10-05

Idéburet företagande Det ska bli lättare för den som vill hitta äldreomsorg i Stockholm som drivs av idéburna och icke-vinstdrivande aktörer. En ny funktion i Stockholm stads e-tjänst gör att det går att söka efter aktörer som är idéburna och icke-vinstdrivande. ”Ett lovvärt initiativ. Det här borde fler kommuner ta efter”, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.


2016-10-01

Idéburet företagande Inte ofta kommer den idéburna sektorns välfärdsföretag till tals i medierna, skriver Dagens Nyheter och refererar Famnas tillväxtrapport. ”Den idéburna sektorn är ofta förbisedd, särskilt vid offentliga upphandlingar”, säger Ulrika Stuart Hamilton i artikeln och fortsätter: ”Det står i regeringens direktiv att Reepalus utredning ska föreslå förbättringar för den idéburna sektorn. Men det har vi ännu inte sett något av.” DN har på lördagen även ett reportage om Stockholms sjukhem, som är medlemmar i Famna, och som vill att kvaliteten ska säkras vid upphandlingar.