2015-07-07

Alla Vi önskar alla besökare en trevlig sommar. Famnas hemsida kommer under sommaren endast uppdateras sporadiskt. Kontoret beräknas vara i full verksamhet efter 25 augusti. För kontakt av varje slag, tveka inte att ringa: Ingemar Olsson: 070 585 57 67, Lars-Erik Lidström 072 236 27 88. Ha en fin sommar önskar vi på Famna.


Ulrika Stuart Hamilton

2015-06-29

Medlemmar Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.


2015-06-23

Idéburet företagande Två seminarier från verkligheten för idéburna verksamheter: Ekonomi och drivkraft i företag utan vinstsyfte, måndag 29 juni kl. 13.40. Kvalitet och innovation i företag utan vinstsyfte, onsdag 1 juli kl. 8.00. (Mer info)


2015-06-22

Idéburet företagande Justitieminister Morgan Johansson besöker på onsdag 24 juni Halvvägshuset som Skyddsvärnet driver på Rosenlundsgatan i Stockholm. Halvvägshuset används för män som i slutet på sitt fängelsestraff ges möjlighet att bo där, samtidigt som de kommer igång med arbete, familj och annat livsviktigt. (Läs mer)


2015-06-08

Idéburet företagande Famnas ekonomiska seminarium. Måndag 29 juni. Tid: 13.40. Plats: Ideella Trädgården. – Mer info:


2015-06-08

Kvalitet och utveckling Famnas välfärdsseminarium. Onsdag 1 juli. Tid: 8.00. Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus. – Mer info:


2015-06-05

Medlemmar S:t Lukas skriver: ”I rollen som Generalsekreterare arbetar du med att göra S:t Lukas och vår verksamhet synlig genom att sprida kunskap och driva opinion i frågor som har betydelse för att minska den psykiska ohälsan.” (Läs mer)


2015-05-29

Idéburet företagande Sex viktiga idéburna aktörer inom vård och omsorg skriver i en debattartikel att Göteborgs stad säger sig vilja samarbeta med idéburna vårdgivare – men sällan förverkligas orden, och när samverkan sker är det oftast kortsiktigt från kommunens sida.


2015-05-27

Idéburet företagande Allianspartierna i Finansutskottet, M, FP, C och KD, har föreslagit att riksdagen ska besluta om ett s.k. tillkännagivande. Tillkännagivandet innehåller förslag om förändrad inriktning på direktiven till den nyligen tillsatta ”Utredningen om ett nytt regelverk för offentlig välfärd”, eller mer känd som ”vinster i välfärden”, och som leds av Ilmar Reepalu. Lars Pettersson på Famna efterlyser samsyn, och konstaterar att båda blocken säger sig vilja ha lösningar som stöder tillväxt och utveckling av idéburen sektor inom välfärden.


2015-05-22

Idéburet företagande Famna har haft årsmöte. Mötet följdes av ett välbesökt seminarium som avslutades med att civilminister Ardalan Shekarabi presenterade intressanta tankar och visioner kring att få fler idéburna inom välfärden. Läs mer, se bilder...