2016-09-29

Generalsekreterarens blogg Hjärtligt välkomna att lämna in förslag på vem som ska få utmärkelsen Bästa idéburna samhällsförbättrare 2016! Läs mer här http://www.famna.org/nyheter/basta-ideburna-samhallsforbattraren-2016/ Priset delas ut för första gången vid vår stora medlemskonferens i Falköping den 26-27 oktober. Har du glömt att anmäla dig går det bra att ordna här www.arbetsgivarallaiansen.se/anmalan-konferens-falkoping/ Tillväxtrapporten 2016 har nu presenterats med gott genomslag i [...]


tillvaxtrapport-statistik

2016-09-29

Idéburet företagande Nu har den kommit – Famnas tillväxtrapport 2016. Famna växer och har nu 60 medlemmar, och Famnas medlemmar växer. Men även om den idéburna sektorn växer, så är tillväxten långsam. ”Tillväxten i den idéburna sektorn motsvarar inte ännu våra egna önskemål om en växande andel av välfärden i Sverige” skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i inledningen och fortsätter: ”För det krävs såväl politiskt beslutade förändringar i t ex offentlig upphandling och valfrihetssystem, som tydligare vilja att starta nya verksamheter och att expandera dem som existerar. ”


2016-09-27

Generalsekreterarens blogg Idag, torsdag, presenteras årets Tillväxtrapport från Famna. Vi har gått igenom 60 årsredovisningar och kollat hur det står till med tillväxt, sysselsättning och vinst hos våra medlemmar. Håll utkik i media och på webben, kanske även i din mejlbox för den färskaste överblicken över sektorn. Och så har jag besökt Stiftelsen Gyllenkroken och Stiftelsen Stora Sköndal.


dscf1807

2016-09-27

Kvalitet och utveckling Vartannat år hålls i Sverige en nationell patientsäkerhetskonferens. I salar stora som fotbollsplaner satt rad efter rad med deltagare från vård och omsorgs samtliga yrkeskategorier. Nytt för 2016 var ett starkare fokus på samverkan. Samverkan mellan landstingens vård och kommunernas omsorg, samverkan för att följa människan i vården och omsorgen, samverkan mellan yrkesverksamma, samverkan för att undvika skador och förbättra säkerheten för brukaren. Famna medverkade och samverkade.


2016-09-26

Kvalitet och utveckling Famna har beviljats nytt Vinnovaprojekt för att vidareutveckla och sprida arbetet med en Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning (PDU). PDU har under de senaste tre åren utvecklats som ett pilotprojekt för personcentrerad vård och social omsorg, och nu blir det fortsättning.


2016-09-26

Kvalitet och utveckling Sankt Lukas bjuder in till två träffar för att utveckla arbetet kring flyktingmottagande. Den första träffen handlar om ”Utmaningar och möjligheter i rollen som volontär”, och den andra är en spännande workshop med temat ”Flyktingarna och vi”.


2016-09-21

Kvalitet och utveckling Rubriken på årets Hamiltonseminarium var ”Människans möte med ny teknik i vården”. Det berörde digitaliseringens möjligheter i vården, men också dess etiska utmaningar.


2016-09-20

Idéburet företagande Ann-Marie Pålsson skriver krönika i Sydsvenskan angående debatten om vinsttak i välfärden, att fokus i debatten är fel. ”Det är inte vinsten som är problemet. Vinster kan uppstå i alla organisationer av en slump eller som följd av en medveten plan. Problemet är aktiebolagens närvaro. Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera, eftersom aktiebolagslagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst. Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster. Utmärkande för välfärdstjänsterna är nämligen att de ska vara tillgängliga för alla på samma grunder. Ingen får exkluderas! Men för marknaden gäller alltså exkluderandets princip.


2016-09-14

Kvalitet och utveckling Två myndigheter har genomfört en enkätundersökning med de idéburna organisationer som bidrog till flyktingmottagandet under hösten 2015. Undersökningen handlade om vilka möjligheter och hinder som organisationerna upplevde under arbetet. Det är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som i samarbete med SCB genomfört enkäten. Bland annat visar enkäten att samarbetet mellan idéburna och offentliga har ökat och stärkts, men att det också finns okunskap hos de offentliga aktörerna om idéburna verksamheters insatser och möjligheter.


2016-09-12

Idéburet företagande Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton skriver på Dagens Industri-debatt att Välfärdsutredningen har ett väldigt tydligt uppdrag från regeringen som den särskilde utredaren Ilmar Reepalu verkar ignorera totalt. I direktiven står att de nya reglerna som föreslås "ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn". Men de regleringar som hittills diskuterats skulle inte stötta idéburen välfärd. Ulrika Stuart Hamilton kräver att Famnas medlemmar ska undantas från all sådan reglering som diskuterats.


2016-09-29

Generalsekreterarens blogg Hjärtligt välkomna att lämna in förslag på vem som ska få utmärkelsen Bästa idéburna samhällsförbättrare 2016! Läs mer här http://www.famna.org/nyheter/basta-ideburna-samhallsforbattraren-2016/ Priset delas ut för första gången vid vår stora medlemskonferens i Falköping den 26-27 oktober. Har du glömt att anmäla dig går det bra att ordna här www.arbetsgivarallaiansen.se/anmalan-konferens-falkoping/ Tillväxtrapporten 2016 har nu presenterats med gott genomslag i [...]


tillvaxtrapport-statistik

2016-09-29

Idéburet företagande Nu har den kommit – Famnas tillväxtrapport 2016. Famna växer och har nu 60 medlemmar, och Famnas medlemmar växer. Men även om den idéburna sektorn växer, så är tillväxten långsam. ”Tillväxten i den idéburna sektorn motsvarar inte ännu våra egna önskemål om en växande andel av välfärden i Sverige” skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i inledningen och fortsätter: ”För det krävs såväl politiskt beslutade förändringar i t ex offentlig upphandling och valfrihetssystem, som tydligare vilja att starta nya verksamheter och att expandera dem som existerar. ”


2016-09-27

Generalsekreterarens blogg Idag, torsdag, presenteras årets Tillväxtrapport från Famna. Vi har gått igenom 60 årsredovisningar och kollat hur det står till med tillväxt, sysselsättning och vinst hos våra medlemmar. Håll utkik i media och på webben, kanske även i din mejlbox för den färskaste överblicken över sektorn. Och så har jag besökt Stiftelsen Gyllenkroken och Stiftelsen Stora Sköndal.


dscf1807

2016-09-27

Kvalitet och utveckling Vartannat år hålls i Sverige en nationell patientsäkerhetskonferens. I salar stora som fotbollsplaner satt rad efter rad med deltagare från vård och omsorgs samtliga yrkeskategorier. Nytt för 2016 var ett starkare fokus på samverkan. Samverkan mellan landstingens vård och kommunernas omsorg, samverkan för att följa människan i vården och omsorgen, samverkan mellan yrkesverksamma, samverkan för att undvika skador och förbättra säkerheten för brukaren. Famna medverkade och samverkade.


2016-09-26

Kvalitet och utveckling Famna har beviljats nytt Vinnovaprojekt för att vidareutveckla och sprida arbetet med en Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning (PDU). PDU har under de senaste tre åren utvecklats som ett pilotprojekt för personcentrerad vård och social omsorg, och nu blir det fortsättning.


2016-09-26

Kvalitet och utveckling Sankt Lukas bjuder in till två träffar för att utveckla arbetet kring flyktingmottagande. Den första träffen handlar om ”Utmaningar och möjligheter i rollen som volontär”, och den andra är en spännande workshop med temat ”Flyktingarna och vi”.


2016-09-21

Kvalitet och utveckling Rubriken på årets Hamiltonseminarium var ”Människans möte med ny teknik i vården”. Det berörde digitaliseringens möjligheter i vården, men också dess etiska utmaningar.


2016-09-20

Idéburet företagande Ann-Marie Pålsson skriver krönika i Sydsvenskan angående debatten om vinsttak i välfärden, att fokus i debatten är fel. ”Det är inte vinsten som är problemet. Vinster kan uppstå i alla organisationer av en slump eller som följd av en medveten plan. Problemet är aktiebolagens närvaro. Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera, eftersom aktiebolagslagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst. Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster. Utmärkande för välfärdstjänsterna är nämligen att de ska vara tillgängliga för alla på samma grunder. Ingen får exkluderas! Men för marknaden gäller alltså exkluderandets princip.


2016-09-14

Kvalitet och utveckling Två myndigheter har genomfört en enkätundersökning med de idéburna organisationer som bidrog till flyktingmottagandet under hösten 2015. Undersökningen handlade om vilka möjligheter och hinder som organisationerna upplevde under arbetet. Det är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som i samarbete med SCB genomfört enkäten. Bland annat visar enkäten att samarbetet mellan idéburna och offentliga har ökat och stärkts, men att det också finns okunskap hos de offentliga aktörerna om idéburna verksamheters insatser och möjligheter.


2016-09-12

Idéburet företagande Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton skriver på Dagens Industri-debatt att Välfärdsutredningen har ett väldigt tydligt uppdrag från regeringen som den särskilde utredaren Ilmar Reepalu verkar ignorera totalt. I direktiven står att de nya reglerna som föreslås "ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn". Men de regleringar som hittills diskuterats skulle inte stötta idéburen välfärd. Ulrika Stuart Hamilton kräver att Famnas medlemmar ska undantas från all sådan reglering som diskuterats.