Karl Henrik Sivesind och Ulrika Stuart Hamilton i förgrunden

2016-05-23

Idéburet företagande Den idéburna sektorn inom välfärden har glömts bort i Sverige. Men det är viktigt för mångfalden att den får växa. Det slår en ny forskningsrapport fast. Läs och hör ett inslag i P1Morgon.


2016-05-17

Generalsekreterarens blogg 17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, [...]


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Lotta Säfström (t.v.)

2016-05-12

Idéburet företagande Famnas årsmöte inleddes med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talade om civilsamhällets stora betydelse. Flera forskare presenterade rapporter och analyser kring idéburen vård och omsorg, och mötet avslutades med att välja en ny ordförande för Famna.


2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-28

Generalsekreterarens blogg Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.


bah-kuhnke150x200

2016-04-19

Idéburet företagande Den 11 maj håller Famna årsmöte – ett möte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


2016-04-14

Idéburet företagande En enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart har skickats till ett urval av Famnas medlemmar. Ni som fått enkäten: Vi uppmanar er att svara. Era svar ger utvecklingsmöjligheter för idéburen välfärd. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE, som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm, och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.


2016-04-13

Kvalitet och utveckling I Göteborg pågår nu en internationell konferens om kvalitet, säkerhet och innovation inom vården. Forskare från världens kontinenter samlas årligen, och den globalt största kvalitetskonferensen gästar för första gången Sverige och Göteborg. På konferensen medverkar Famna och Bräcke diakoni genom sina kvalitetsansvariga, och håller seminarium på kvalitetskonferensen om hur idéburna verksamheter i Sverige skapar innovation och patientcentrerad vård.


2016-04-11

Kvalitet och utveckling Famna utlyser ett stipendium för bästa uppsatsidé om idéburen vård och social omsorg. Syftet med stipendiet är att stimulera forskning och skapa intresse för frågor om idéburen vård och social omsorg och den roll som civilsamhället spelar inom välfärden. Du behöver inte skicka in en färdig uppsats. Den bästa uppsatsidén ger 1000 kr i stipendium och ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå inom någon högskoledisciplin.


Karl Henrik Sivesind och Ulrika Stuart Hamilton i förgrunden

2016-05-23

Idéburet företagande Den idéburna sektorn inom välfärden har glömts bort i Sverige. Men det är viktigt för mångfalden att den får växa. Det slår en ny forskningsrapport fast. Läs och hör ett inslag i P1Morgon.


2016-05-17

Generalsekreterarens blogg 17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, [...]


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Lotta Säfström (t.v.)

2016-05-12

Idéburet företagande Famnas årsmöte inleddes med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talade om civilsamhällets stora betydelse. Flera forskare presenterade rapporter och analyser kring idéburen vård och omsorg, och mötet avslutades med att välja en ny ordförande för Famna.


2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-28

Generalsekreterarens blogg Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.


bah-kuhnke150x200

2016-04-19

Idéburet företagande Den 11 maj håller Famna årsmöte – ett möte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


2016-04-14

Idéburet företagande En enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart har skickats till ett urval av Famnas medlemmar. Ni som fått enkäten: Vi uppmanar er att svara. Era svar ger utvecklingsmöjligheter för idéburen välfärd. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE, som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm, och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.


2016-04-13

Kvalitet och utveckling I Göteborg pågår nu en internationell konferens om kvalitet, säkerhet och innovation inom vården. Forskare från världens kontinenter samlas årligen, och den globalt största kvalitetskonferensen gästar för första gången Sverige och Göteborg. På konferensen medverkar Famna och Bräcke diakoni genom sina kvalitetsansvariga, och håller seminarium på kvalitetskonferensen om hur idéburna verksamheter i Sverige skapar innovation och patientcentrerad vård.


2016-04-11

Kvalitet och utveckling Famna utlyser ett stipendium för bästa uppsatsidé om idéburen vård och social omsorg. Syftet med stipendiet är att stimulera forskning och skapa intresse för frågor om idéburen vård och social omsorg och den roll som civilsamhället spelar inom välfärden. Du behöver inte skicka in en färdig uppsats. Den bästa uppsatsidén ger 1000 kr i stipendium och ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå inom någon högskoledisciplin.