KerstinEriksson Foto Lena Dahlström

Kerstin Eriksson börjar som verksamhetsledare för Pingst Socialt

Kerstin Eriksson har utvecklat Famnas näringspolitiska arbete. Hon har bidragit till att den företagande delen av de idéburna verksamheterna synliggjorts och hennes kunskaper efterfrågas i utredningar och arbetsgupper. Det gäller även internationellt. Därtill har Kerstin givit stadga åt kansliets administration. ... Läs mer...

Famna söker redovisningsansvarig

Famna söker en redovisningsansvarig i vars tjänst det också ligger att medverka till att utveckla organisationens ekonomifunktion. Tjänsten omfattar 50% av en heltidstjänst och är placerad på Famnas kontor i Stockholm. Tillträde snarast, lön enligt överenskommelse.  ... Läs mer...

Famnas Utvecklingsamtal 2014

En mötesplats för lärande och utveckling av idéburen vård och social omsorg 4 juni 2014.Famnas utvecklingssamtal handlar om förbättringar i vårdens och omsorgens vardag, om innovationer för en personcentrerad vård och omsorg, om ledarskapsutveckling och om idéburet företagande som en ... Läs mer...

Det finns en annan väg att behålla såväl mångfald som återinvestering av vinst – satsa på idéburna aktörer!

Kommentar till diskussion kring att Socialdemokraterna vill återkommunalisera äldreomsorgen: Enligt beslut på årsmötet vill Socialdemokraterna i Malmö återkommunalisera äldreomsorgen. Det tyder på att partiet i Malmö har ett tondövt förhållande till människors önskemål. I NOVUS, Sifo och SOM-undersökningar finns en ... Läs mer...

LarsPettersson

Mångfald utan privat vinstutdelning är fullt möjligt

Aftonbladets Sifoundersökning (2 april 2014) om vinster inom i välfärden visar att väljarna vill ha skattefinansierade initiativ inom vård, skola och omsorg och att vinster från verksamheterna inte skall delas ut – utan återinvesteras i verksamheterna. Sifochefen Toivo Sjörén förvånas ... Läs mer...

Famna kommenterar DN:s ledare ”Staten är inte samhället”

DN lyfter idag, 31 mars 2014, på ledarplats fram de ideella/frivilliga insatsernas betydelse. Bra DN – det var inte en dag för tidigt. I ledaren omskrivs regeringens nya (av DN beskrivet som senkomna) utredning om hur civilsamhällets arbete skall underlättar ... Läs mer...

Dan Ericsson ska utreda hur civilsamhället kan stärkas

Dan Ericsson kommer att som särskild utredare undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Genom sina tidigare ... Läs mer...