2014-10-17

Idéburet företagande Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament. – Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen [...]


2014-10-17

Medlemmar Utdrag ur artikeln: ”Fattigdomen har många ansikten. Vi möter den dagligen och aldrig tidigare har så många sökt sig till vår verksamhet som nu. Det är dags att förena krafterna – politik, näringsliv, idéburen sektor och du och jag, skriver Eva Eriksson och Lotta Säfström. Vi på Göteborgs kyrkliga stadsmission tycker att det är dags att göra [...]


2014-10-16

Kvalitet och utveckling Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra [...]


2014-10-16

Medlemmar ”Det lever barn i Sverige som nästan alltid är rädda. Barn som inte kan räkna med att alltid äta sig mätta, ha varma kläder på vintern eller vara trygga i sina hem. Barn som inte kan räkna med att få gå i skolan eller få träffa en läkare om de blir sjuka. Så ser uppväxten [...]


2014-10-16

Medlemmar Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting och med vårdgivare i Sverige i stort.


2014-10-13

Alla Den 23 oktober 2014 håller Famna sitt årliga höstseminarium. Det är en dag för utbyte, diskussioner och seminarier. I år blir valet och dess utgång en het fråga då det är många som undrar hur valresultatet kommer att påverka den idéburna sektorn. Framtiden för medlemmarna, arbetet inom den Etisk Plattform, förändring i upphandlingsregelverket är även de några av [...]


2014-10-10

Medlemmar Den 17 oktober infaller Hemlösas natt i Göteborg. I samband med det invigs minnesstenen ”Livshjulet – Möten i Ögonhöjd”. Skulpturen ska hedra Göteborgs Räddningsmission, dess grundare och de goda ideella krafterna som finns i Göteborg. Konstverket är skapat av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev.


2014-10-10

Idéburet företagande Arbetsförmedlingen har tagit fram en PM om hur Arbetsförmedlingen framåt kommer att arbeta med arbetsintegrerande sociala företag. I arbetet har Temagruppen för Entreprenörskap och Företagande, där Famna är representerad i styrgruppen, medverkat i samtal med AF inför framtagande av dokumentet.


2014-10-10

Idéburet företagande Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. . Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta projektledare [...]


2014-10-10

Medlemmar Imorgon lanseras UHPOs nya hemsida, och beställningssystemet Nätvaruhuset får sig ett rejält lyft både vad gäller utseende och funktioner.