2015-01-21

Idéburet företagande Famna replikerar på DN-debatt att om Nils Karlsson och Mattias Lundbäck från Ratio (18/1) menar allvar med att det ska finnas äldreboenden, kvinnojourer och vårdcentraler som drivs idéburet så behöver dessa samtidigt tillgång till nationella utvecklingsstrukturer liknande de som i dag finns för kommuner och landsting, skriver Truls Neubeck och Karin Svedberg, kvalitetsansvarig respektive FoU-samordnare [...]


2015-01-21

Kvalitet och utveckling Stiftelser som ägare är betydelsefulla även i näringslivet och modell för många framgångsrika företag som exempelvis IKEA och inom Wallenbergsfären. Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School presenterade den 20 januari sitt forskningsprojekt ”Industrial Foundations as Owners” på ett seminarium arrangerat av SNS. Steen Thomsen har studerat näringslivets stiftelseägda företag och kontstaterar att dessa karaktäriseras [...]


2015-01-21

Alla Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi [...]


2015-01-20

Medlemmar Idag har Psoriasisföreningen i Stockholms län fått ta emot Bemötandepriset från Stockholms läns landsting (SLL) vid en ceremoni i Landstingshuset. I priset ingår ett seminarium där vinnaren berättar om sin verksamhet, ett diplom, en penningsumma på 100 000 kronor samt en minnesgåva. ”Genom att erbjuda lättillgänglig hudsjukvård av högsta kvalitet har Psoriasisför- eningen under många år [...]


2015-01-16

Medlemmar Den 15 januari tillträdde Mats Brådman tjänsten som verksamhetschef för Palliativt Centrum. Mats Brådman är specialist i geriatrik och är även verksamhetschef för Brommageriatriken, ett uppdrag som han kommer att ha kvar. – Vi är mycket glada över att Mats Brådman tillträder tjänsten om verksamhetschef för Palliativt Centrum, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Mats är en erfaren chef [...]


2015-01-16

Alla Hans-Eric Holmqvist, tidigare statssekreterare i Justitiedepartementet med ansvar för förvaltningspolitik, har utsetts av Civilminister Ardalan Shekarabi att som särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten. Från och med 12 januari 2015 gäller förordnandena tills vidare dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.


2015-01-16

Kvalitet och utveckling Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas [...]


2015-01-12

Alla Regeringen har i en överenskommelse med SKL beslutat om ett fortsatt stöd även för 2015 i fråga om insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa. Insatserna omfattar även personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare årliga överenskommelser sedan 2012. Socialdepartementet, 8 januari 2015  


2015-01-12

Alla ”Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld Regeringen beslutar att Socialstyrelsen under 2015 får i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge nationellt och regionalt kompetensstöd med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn [...]


2015-01-09

Alla Civilminister Ardalan Shekarabi tillsätter en utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd. Den nya myndigheten skall samordna och förstärka det statliga upphandlingsstödet. Man vill öka förutsättningarna att arbeta med upphandlingar för att bland annat främja en ökad tillväxt och sysselsättning samt en hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala [...]