2015-05-22

Idéburet företagande Famna har haft årsmöte. Mötet följdes av ett välbesökt seminarium som avslutades med att civilminister Ardalan Shekarabi presenterade intressanta tankar och visioner kring att få fler idéburna inom välfärden. Läs mer, se bilder...


2015-05-19

Kvalitet och utveckling Biståndsbedömningen för äldre människor är godtycklig. Att få plats på ett äldreboende har blivit en så långdragen process att många äldre dör i kön. Är det inte dags att vi ser våra äldre som individer som bör få hjälp med den vård de behöver? Var finns människans värdighet i äldrevården, skriver Stefan Nilsson och Ann-Sofie Wetterstrand, Ersta diakoni i en debattartikel i Göteborgsposten.


2015-05-11

Kvalitet och utveckling Den 22 maj är det informationsmöte på Famna inför höstens Värdeforum. Träffen handlar om förbättringsarbete i vård och omsorg, inriktat på innovationer. Famnas Värdeforum har drivits i många år. Det är ett medarbetar- och verksamhetsnära förbättringsarbete som utgår från deltagarnas behov. ”Vi vill ge deltagarna kompetens kring innovationsprocessen”, säger Viktoria Loo Skyman på Famna, och bjuder in till frukost- och informationsmöte 22 maj. Och den 26 maj anordnar Famna en workshop med inriktning på att leda innovationsarbete, med ledningsverktyg för att stimulera utveckling från idé till innovation i vård och omsorg, utifrån boendes och personalens behov.


2015-05-08

Idéburet företagande När regeringen tillsatte Ilmar Reepalu-utredningen om krav på vårdaktörer, fanns det kritiska debattörer som larmade om att ingen utom offentliga aktörer skulle våga satsa inom vården. Nu har Dagens Medicin kartlagt investeringar från andra aktörer än offentliga. Resultatet: Trots debattörers larm och kritik mot regeringens utredning har många nya vårdverksamheter startat. ”Larmen tycks överdrivna och förhastade”, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson och önskar en mer saklig debatt, mindre av politiskt spel.


2015-05-04

Medlemmar Vidarkliniken flyttar sin vårdcentralverksamhet till nya lokaler i centrala Järna. Syftet med flytten är att komma närmare patienterna och göra det lättare att ta sig till mottagningen.


2015-04-28

Medlemmar Till hösten kommer S:t Lukas i Stockholm lansera en ny tjänst gällande chefsstöd i grupp. Metoden kallas för ”Backstagegrupper för chefer” och bygger på forskning utförd vid Karolinska Institutet. Metoden som bygger på forskning utförd vid Karolinska Institutet utgår från gruppen som utvecklingsresurs och handlar om att man i ett strukturerat och kollegialt sammanhang får [...]


2015-04-27

Medlemmar ”Idéburen välfärd idag, i framtiden, i Norden” Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan, Stockholm Tid: 11.00 – 15.30 * Nya upphandlingsregler – bättre villkor för idéburna verksamheter? * Idéburen välfärd – nordiskt perspektiv * Civilminister Ardalan Shekarabi om regeringens planer för idéburen välfärd Välkommen! Konferensen hålls i anslutning till Famnas årsmöte Medlemmar och andra intresserade välkomna Kostnadsfritt – bindande anmälan senast 8 [...]


2015-04-23

Idéburet företagande Där det offentliga förr tog rollen som utförare av välfärd öppnar samhället för andra aktörer. Allt oftare har idéburna verksamheter börjat efterfrågas. När en idéburen aktör som Svenska kyrkan startar näringsverksamhet inom VälfärdsSverige, vilka risker och möjligheter finns kring att hålla sina ursprungliga värderingar levande? Filip Wijkström intervjuas i Ducatus magasin.


2015-04-21

Idéburet företagande Den närmaste tiden kommer Famnas medlemmar att få en enkät från en forskare i företagsekonomi i Lund. Forskningen syftar till fördjupade kunskaper kring idéburet företagande.


2015-04-17

Kvalitet och utveckling IDEELL ARENA:s lednings- och utvecklingsprogram är öppet för anmälan. Fenixprogrammet har fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna, och vänder sig till högsta ledningar i idéburna organisationer. En av Fenixprogrammets sammanhållande personer är Truls Neubeck, som annars är ansvarig för kvalitetsfrågor och utvecklingsledare på Famna.