2014-07-04

Idéburet företagande Varje dag bedriver idéburna verksamheter vård och social omsorg utan vinstutdelning. Det sker med bra kvalitet, nyskapande och det tilldrar sig allt större politiskt intresse. Verksamheterna drivs som ideella och ekonomiska föreningar, som stiftelser och bolag – och alla återinvesterar vinster och överskott i verksamheternas utveckling. - Famnas medlemmar omsätter drygt 4.5 miljarder och har ca [...]


2014-07-04

Idéburet företagande Om Vänsterpartiet skulle få igenom sitt förslag om vinster i välfärden ska anställda ges möjlighet att ta över privat driven verksamhet. En fond på en miljard kronor skulle skapas för att stödja övertagandet och även hjälpa offentligt driven välfärd som vill öka personalinflytandet. Att ersätta privat driven välfärdsverksamhet med ideellt driven är en trend som i [...]


almedalen30juni

2014-06-30

Alla DEMOKRATISKA VINSTER I VÄLFÄRDEN – tas möjligheterna med idéburen vård, skola och omsorg tillvara? Hur kan välfärden ta tillvara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som idéburna aktörer inom den sociala ekonomin bidrag med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter? Detta var frågor som diskuterades i måndagens seminarium som arrangerades av Famna, Coompanion Sverige, RIO, [...]


2014-06-30

Omvärld 3 juli kl 14-15.30 Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal F20 Hur kan vi skapa bättre spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet? Livskvalitetsvärden inom förskola, skola, vård och omsorg. Kommersialiseringen inom förskola, skola, vård och omsorg och en allt hårdare statlig styrning av verksamheternas utformning lamslår kreativiteten och gör att livskvalitetsvärden och kulturella och sociala aktiviteter [...]


2014-06-26

Press Regeringen har idag torsdagen den 26 juni utsett Olivia Wigzell som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Olivia Wigzell kommer närmast från en tjänst som chef för enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet. Wigzell har tidigare bland annat arbetat som chef för Analysenheten på Socialstyrelsen och har även haft uppdrag inom EU, bland annat [...]


2014-06-24

Idéburet företagande Famna och Bräcke Diakoni reagerar mot att Göteborgs kommun inte tar tillvara på den så kallade non profit-vård som finns på omsorgsmarknaden. I veckan skrev Lotta Säfström och Martin Ärnlöv från Göteborg en viktig debattartikel på Dagens Samhälles sajt. Läs hela artikeln på GT.  


2014-06-18

Omvärld Famna har lämnat sina synpunkter på den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (bilaga) utifrån att ingen representant från civilsamhällets utförar-eller brukarorganisationer funnits med i arbetet med att ta fram riktlinjerna. Läs Famnas brev till Socialstyrelsen: 


2014-06-18

Kvalitet och utveckling Den 4 juni handlade om förbättring i vårdens och omsorgens vardag, om innovationer för en personcentrerad vård, om ledarskap och om idéburet företagande. Dagen var också en avslutningskonferens för vårt ESF-projekt, Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet.                Sveriges egen Change Day tog plats på Utvecklingssamtalet. Change Day gick under dagen från [...]


2014-06-18

Omvärld En särskild utredare ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015. Famna har erbjudits plats i expertgruppen till utredningen.


2014-06-17

Omvärld Famna hälsar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund välkommen som ny medlem. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, samlar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. SKR erbjuder medlemsutbildningar och hjälp i att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet. Genom att vara en gemensam röst för jourerna kan SKR påverka politiker, myndigheter och andra aktörer att ta sitt [...]