2015-08-27

Omvärld Den 1 juli inrättades ”Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst” under ledning av Socialstyrelsen. Samtidigt ändras ansvarsfördelningen mellan en rad myndigheter. Och några döps om.


2015-08-25

Kvalitet och utveckling Höstens kvalitetsarbete startar med en gemensam nätverksträff för Famna-medlemmar i de nätverk som arbetar med kvalitet, äldreomsorg, LSS och e-Hälsa.


2015-08-24

Medlemmar Ulrika Stuart Hamilton har 24 augusti börjat som generalsekreterare (GS) för Famna. Ulrika efterträder Lars Pettersson, som gått i pension efter 11 år som GS, och som fortsätter som konsult med nya uppdrag.


2015-07-07

Alla Vi önskar alla besökare en trevlig sommar. Famnas hemsida kommer under sommaren endast uppdateras sporadiskt. Kontoret beräknas vara i full verksamhet efter 25 augusti. För kontakt av varje slag, tveka inte att ringa: Ingemar Olsson: 070 585 57 67, Lars-Erik Lidström 072 236 27 88. Ha en fin sommar önskar vi på Famna.


Ulrika Stuart Hamilton

2015-06-29

Medlemmar Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.


2015-06-23

Idéburet företagande Två seminarier från verkligheten för idéburna verksamheter: Ekonomi och drivkraft i företag utan vinstsyfte, måndag 29 juni kl. 13.40. Kvalitet och innovation i företag utan vinstsyfte, onsdag 1 juli kl. 8.00. (Mer info)


2015-06-22

Idéburet företagande Justitieminister Morgan Johansson besöker på onsdag 24 juni Halvvägshuset som Skyddsvärnet driver på Rosenlundsgatan i Stockholm. Halvvägshuset används för män som i slutet på sitt fängelsestraff ges möjlighet att bo där, samtidigt som de kommer igång med arbete, familj och annat livsviktigt. (Läs mer)


2015-06-08

Idéburet företagande Famnas ekonomiska seminarium. Måndag 29 juni. Tid: 13.40. Plats: Ideella Trädgården. – Mer info:


2015-06-08

Kvalitet och utveckling Famnas välfärdsseminarium. Onsdag 1 juli. Tid: 8.00. Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus. – Mer info:


2015-06-05

Medlemmar S:t Lukas skriver: ”I rollen som Generalsekreterare arbetar du med att göra S:t Lukas och vår verksamhet synlig genom att sprida kunskap och driva opinion i frågor som har betydelse för att minska den psykiska ohälsan.” (Läs mer)