2015-03-27

Idéburet företagande Stefan Nilsson, direktor på idéburna Ersta Diakoni i Stockholm, skriver i Dagens Samhälle att idéburna aktörer vill växa inom vård och omsorg. Han pekar på att tillväxtdebatten borde handla om kvalitet och mångfald, och förespråkar bl.a. kvalitetsupphandlingar. Detta blir också en viktig punkt i det runda bordssamtal Famna och Stockholms äldrerotel håller senare i vår. [...]


2015-03-27

Idéburet företagande Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för att stärka kvalitén i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en av de slutsatser som drogs i Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), att kvaliteten i HVB för vuxna [...]


2015-03-27

Kvalitet och utveckling Famna ämnar att lämna remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen, Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14. Delbetänkandet hittar ni här: Vill ni engagera er och bidra i detta arbete så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna. truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25


2015-03-24

Kvalitet och utveckling Stockholms Stadsmission skriver i en debattartikel att regeringen bör skrida till konkret handling för att förbättra för personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk. I sin artikel har Stadsmissionen en rad förslag som även föreslagits i tidigare statliga utredningar, och Lars Pettersson på Famna uppmanar regeringen att lyssna till vad Stadsmissionen säger. I debattartikeln pekar Stadsmissionen [...]


2015-03-20

Idéburet företagande I veckan kom rapporten ”Kooperation – en del av välfärden”. Rapporten innehåller flera reportage från kooperativ inom svensk välfärd. Ett reportage handlar om Offerdals hälsocentrum i Jämtland. Hälsocentret i Offerdal startades som kooperativ när vårdcentralen hotades av nedläggning. Centret är numera ett medborgarkooperativ som ägs av de boende i närsamhället. Initiativet att starta kooperativ var ett [...]


2015-03-18

Medlemmar Stockholms läns landsting har beslutat att sänka ersättningen med fem procent till vissa områden inom vårdvalet i Stockholm. Ett område är psoriasisbehandlingar. I nuläget driver Psoriasisföreningen Stockholm sex behandlingsmottagningar. Mottagningarna finns utspridda i länet, för att vara nära patienter som behöver regelbundna och frekventa behandlingar. Endast centralt placerade mottagningar skulle leda till en avsevärt försämring av möjligheterna [...]


2015-03-13

Idéburet företagande Famna delar tillsammans med Forum, LSU, Sektor3 och förlaget European Civil Society Press ut ett stipendium för uppsatser om det civila samhällets roll i välfärden. Årets stipendiater Jelena Jovanović och Erica Åberg har belönats för masteruppsatsen ”Caught between two worlds” som studerat betydelsen av en organisations värdegrund och idé inom Stockholms Stadsmission. Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig [...]


2015-03-09

Idéburet företagande ”Många gånger har idéburna organisationer inte kapacitet nog att konkurrera med kommersiella företag som ofta har större resurser och bättre möjligheter att vinna en upphandling. De ideella krafterna kan mycket väl vara ett viktigt komplement till statliga, kommunala och kommersiella verksamheter men för det behövs politiskt mod och innovativa lösningar”, skriver tre jurister bland annat [...]


2015-03-05

Alla Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö. Lars Pettersson från Famna välkomnar utredningen, förväntar sig skarpa förslag och säger att vinst är enbart ett medel för att uppnå kvalitet, vinst är aldrig ett mål för idéburna aktörer. Läs artikeln och kommentaren.


2015-03-03

Idéburet företagande Tyvärr är alla träffar inställda med Marguerite Mendell 10-13 mars. Mendell har drabbats av ohälsa och kan inte resa för tillfället. Hon hoppas kunna komma vid annan tidpunkt. Det är tråkiga omständigheter på alla sätt som ingen kan rå över. Intresset har varit stort, och vi återkommer med information om både ämnet och förhoppningsvis framtida besök av [...]