2015-10-06

Omvärld Arbetsuppgifterna är att utreda, sammanställa och analysera viktigare statliga utredningar, följa aktuell debatt och bidra med analys i vår omvärldsbevakning, ta fram underlag till rapporter, artiklar med mera.


2015-10-02

Kvalitet och utveckling Famna har beviljats utvecklingsresurser från det svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen. Medlen går till kompetensutveckling för idéburna verksamheter och deras personal, med målet att utveckla eHälsoarbetet. Detta projekt gäller i tre år med start i december 2015, och det är tio medlemmar inom Famna som kommer att medverka.


2015-10-01

Medlemmar Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Det är dags att vi på allvar ser dessa barn och ger dem det skydd och stöd de har rätt till, skriver Unizons generalsekreterare Olga Persson i en debattartikel i Dagens samhälle. Unizon är en Famna-medlem som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon har nyligen gett ut boken ”Det gäller barnen. Barn och unga på skyddat boende”.


2015-09-30

Kvalitet och utveckling För att kunna byta erfarenheter mellan Famna-medlemmar finns det nätverk med olika inriktningar. Nätverken är öppna för medlemsorganisationernas medarbetare inom några gemensamma områden – t.ex. kvalitet, äldreomsorg, LSS, näringspolitik, information. Ibland träffas nätverken på riktigt, och mellan träffarna finns det medlemsforum via nätet. Läs mer.


Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna

2015-09-29

Medlemmar "Som nybliven generalsekreterare har jag nu gjort mina första studiebesök hos Famna-medlemmar", skriver Ulrika Stuart Hamilton. "Resan gick till Göteborg där jag tillbringade en halvdag vardera med Bräcke Diakoni och Göteborgs Räddningsmission. Fem olika verksamheter hann jag se. De spände över vitt skilda fält, från små barn till vård i livets slutskede, från tonåriga traumatiserade ensamkommande flyktingbarn till gruppboende för vuxna psykiskt sjuka."


2015-09-24

Idéburet företagande Den 29 oktober hålls Famnas höstmöte med tillfälle till diskussioner med kollegor och vänner från idéburna verksamheter om viktiga och aktuella frågor. Årets tema är Idéburen identitet.


2015-09-24

Kvalitet och utveckling Förhandsintresset inför eHälsodagen den 6 oktober visar att Famnas seminarium är ett av de tre mest klickade och lästa, meddelar arrangörerna. Famna-seminariet rubriceras ”Systematiskt förbättringsarbete och innovationer - en viktig del i eHälsa”. Fler intresseklick har bara den stora diskussionen om nationell eHälsostrategi samt ett framtidsseminarium. Den nationella eHälsodagen går av stapeln i Stockholm, med ett 40-tal seminarier och arrangemang.


2015-09-23

Kvalitet och utveckling Den 4 november kl. 13-16 anordnar Famna återträff för dem som gått utbildning i kvalitetsregister för personal som arbetar med människor som har demens. Det är BPSD-administratörer som bjuds till återträff (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Återträffen handlar om nyheter och statistik, förbättringsarbete, med mera. Famna anordnar dessutom under november två nya utbildningar i kvalitetsregistret BPSD. Läs mer.


2015-09-22

Kvalitet och utveckling Skriver du uppsats om det civila samhällets roll i välfärden? Då ska du söka civilsamhällets uppsatsstipendium som ger dig chansen att få din uppsats publicerad som en bok och ett stipendium på 5000 kronor.


2015-09-18

Omvärld En ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. Personer som är så fattiga att de inte vet när de kan äta nästa gång. Det visar en ny forskningsrapport från Ersta Sköndals högskola. Initiativtagare är Sveriges stadsmissioner.