2014-09-18

Idéburet företagande I gårdagens nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv kan du läsa intervjun med Martin Ärnlöv, Bräcke diakoni. Den idéburna vård- och omsorgssektorn står som etttredje alternativ inom välfärden men än så länge har det varit ganska tyst om den. Det är något som Martin Ärnlöv vill ändra på. ”– Vi är en tredje typ av välfärdsaktör som kan bidra [...]


2014-09-12

Idéburet företagande Välkommen till inspirationsträff för att starta idéburet företag inom vård och/eller social omsorg i Västernorrland. Vi träffas den 13 oktober i Sundsvall, läs mer i inbjudan (). Inspirationsträffen är en del av projektet Fler vägar och värden i vården som bedrivs av Famna, Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum i samverkan med Tillväxtverket.


2014-09-12

Idéburet företagande Artikel i GP ledare 11/9 2014. Alternativet mellan kommunal regi och privata bolag skyms i den allt hetare valdebatten om vinst i välfärden. De idéburna företagen med enbart lust att göra gott finns men kämpar i motvind.


2014-09-12

Externa flöden Vinster i välfärden har varit en av de stora frågorna inför årets val. Det är en stor del av svenskarna som är emot vinster i välfärden, däremot vill de ändå ha valfrihet. En önskan om att se fler ideella aktörer finns men dagens regler gynnar mest storbolagen. Regeringen utreder en ändring av dessa regler för [...]


2014-09-11

Idéburet företagande I dagens DN debatt kan man idag läsa om idéburna företag som ett tredje driftsalternativ. Idéburna företag berikar välfärden och visar att vinstuttag inte är nödvändiga incitament. Möjligheten att konkurrera för idéburen vård och omsorg måste ökas.    


2014-09-10

Idéburet företagande I en intressant artikel på Brännpunkt föreslår författarna att Fas 3 skrotas och uppmanar istället till satsning på arbetsintegrerande sociala företag. Kruxet är dock att i ett antal arbetsintegrerande sociala företag sysselsätts personer som just finns inom Fas 3. Arbetsintegrerande sociala företag och Fas 3 är därför inte motsatser utan går i varandra. Viss begreppsförvirring inom [...]


2014-09-09

Idéburet företagande Att se spår av försämring från de vinstdrivande privata utförarna är svårt att se. Tvärtom finns det snarare tecken på att de är effektivare enligt nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl. Det går inte att dra välfärdens olika sektorer över en kam men när det gäller äldreomsorgsstudier finns det en stående fråga. Blir omsorgens kvalité bättre [...]


2014-09-03

Idéburet företagande Socialdemokraternas valmanifest presenterades på Grillska gymnasiet som drivs av Stadsmissionens skolstiftelse. ”Vi tror att skolans uppgift är en och enbart en – att vara med och bygga en bättre framtid för individen och vårt samhälle”, skriver Marika Markovits, vd för Stadsmissionens skolstiftelse och Laurent Leksell, ordförande för Stockholms Stadsmission. De menar på att de genom skolpengen har [...]


2014-09-02

Externa flöden   Det är första gången båda blocken lyfter civilsamhällets betydelse i sina valmanifest. Allianspartiernas valmanifest har ett kapitel rubricerat Ett samhälle i gemenskap, och talar om ”ett stärkt civilsamhälle”. Där poängteras att människors engagemang och delaktighet skapar tillit i samhället. Demokrati, idrott och kultur lyfts fram, men även civilsamhällets insatser för landets välfärd. Alliansen skriver: ”Vi vill underlätta [...]


2014-09-01

Omvärld Du som skriver en uppsats om civilsamhällets roll i välfärden. Ta chansen att få din uppsats publicerad i bokform samt få ett stipendium på 5000 kronor. Sista ansökningsdag är den 19 september!