2016-02-04

Omvärld Barn till tiggare bör generellt inte erbjudas skolgång samtidigt som polisen snabbare ska vräka människor från olovliga boplatser. Det är några av slutsatserna i Martin Valfridssons utredning om utsatta EU-migranter. Men utredningen om utsatta EU-medborgare tar inte tillräcklig hänsyn till verkligheten för romer i Rumänien, menar exempelvis Ulrika Falk på Räddningsmissionen i Göteborg. En lång rad civilsamhällesorganisationer har reagerat kritiskt till slutanalysen i Valfridssons utredning.


2016-02-02

Idéburet företagande Eko-nyheterna på Sveriges Radio rapporterar att det finns tendenser till att den privata välfärden ökar. Under åren 2009 till 2014 ökade kommunerna och landstingen sina köp av välfärdstjänster med över 40 procent till närmare 150 miljarder kronor. För 2015 finns det ingen statistik ännu. – Jag tror att det skedde en ökning under 2015 på grund av att det var ett så stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting. Den socialdemokratiska civilministern Ardalan Shekarabi vill att idéburna organisationer som religiösa samfund eller Röda korset, ska stå för en större del av välfärdstjänsterna.


Oslo-konferens om idéburen välfärd med ministrar från de nordiska länderna

2016-02-01

Generalsekreterarens blogg Jag lovar att arbeta för bättre villkor för den idéburna sektorn. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi i Oslo vid den första nordiska nätverkskonferensen om idéburen vård och omsorg den 28 januari. ”Om vi sedan får förslagen genom riksdagen är en annan fråga”, tillade han. – Läs mer i generalsekreterarens blogg.


2016-02-01

Kvalitet och utveckling De flesta av Sveriges 250 tjej- och kvinnojourer har tvingats neka misshandlade att få plats på deras skyddade boenden, meddelar SVT Nyheter. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med sängplatser. När regeringen gjorde en mångmiljonsatsning på jourerna hoppades många jourer att de skulle kunna expandera och hjälpa fler misshandlade. Men det går helt enkelt inte att söka bidrag ur den öronmärkta potten för just fler sängplatser. Jämställdhetsminister Åsa Regnér säger att avsikten med det ökade stödet var att stärka kvinnojourerna och lovar se över reglerna.


Dagens Samhälle 28 jan 2016 om Tillväxtrapporten, Ulrika Stuart Hamilton

2016-01-28

Idéburet företagande Famnas tillväxtrapport uppmärksammas i Dagens Samhälle. Tillväxtrapporten visar att år 2014 växte Famna-medlemmarnas omsättning med 13 procent vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan. Fortfarande är idéburen välfärd ganska liten. Idéburna omsätter knappt fem miljarder, medan hela ”marknaden” för vård och omsorg är 110 miljarder. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton menar att de idéburna borde kunna ha tio procent av ”marknaden” inom vård och social omsorg.


2016-01-28

Medlemmar Famna har flera nätverk för medlemmar. Nätverken är träffpunkter där medlemmar utbyter erfarenheter kring gemensamma frågor, diskuterar lösningar och stöttar verksamhetsutveckling för medlemmar och för idéburen sektor. Nätverken rör äldreomsorg, eHälsa, social omsorg, kvalitet mm. Nätverken brukar träffas och däremellan finns webb-nätverk med samma uppgift: att hålla kontakt, byta erfarenheter och ta upp gemensamma frågor. Nu blir det nätverksträff 8 februari på eftermiddagen.


2016-01-27

Idéburet företagande TCOs ordförande Eva Nordmark skriver om EU:s nya upphandlingsdirektiv att kommuner och landsting bör ställa sociala krav vid upphandlingar. ”Att vid offentlig upphandling ställa krav på löner och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal strider inte mot EU-rätten. EU:s nya upphandlingsdirektiv har dessutom utökat dessa möjligheter.” I vår ska Sverige införa nya regler för upphandlingar som följer EU:s nya direktiv. Även Famna har pekat på att kommuner och landsting vid upphandling kan ställa krav på kvalitet och sociala effekter, inte bara se till lägsta pris. En ny opinionsundersökning från TCO visar stort stöd för att offentlig sektor ska ha sociala krav vid upphandling.


Monica Andersson Bäck

2016-01-26

Idéburet företagande På ett välbesökt frukostmöte hos Famna presenterades en översikt av forskning om vad som skapar kvalitet, effektivitet, motivation och driv inom vård och omsorg. Monica Andersson Bäck har gjort översikten som handlar om hur vård och omsorg kan ledas så att motivation, resultat och kvalitet uppnås. Ekonomiska modeller har dominerat, men vilka är egentligen konsekvenserna, vilka lärdomar kan dras, och finns det fler modeller?


DSCF7197

2016-01-14

Kvalitet och utveckling E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare. Men många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. Därför har Famna tillsammans med tio medlemsverksamheter satt igång ett treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bl.a. vård, äldreomsorg, rehabilitering.


2016-01-11

Kvalitet och utveckling – 15 januari, frukostseminarium om incitament i vård och omsorg. – 28 januari, konferens om Nordisk idéburen välfärd, med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi. Läs mer om två intressanta mötestillfällen under januari.