2015-04-23

Idéburet företagande Där det offentliga förr tog rollen som utförare av välfärd öppnar samhället för andra aktörer. Allt oftare har idéburna verksamheter börjat efterfrågas. När en idéburen aktör som Svenska kyrkan startar näringsverksamhet inom VälfärdsSverige, vilka risker och möjligheter finns kring att hålla sina ursprungliga värderingar levande? Filip Wijkström intervjuas i Ducatus magasin.


2015-04-21

Idéburet företagande Den närmaste tiden kommer Famnas medlemmar att få en enkät från en forskare i företagsekonomi i Lund. Forskningen syftar till fördjupade kunskaper kring idéburet företagande.


2015-04-17

Kvalitet och utveckling IDEELL ARENA:s lednings- och utvecklingsprogram är öppet för anmälan. Fenixprogrammet har fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna, och vänder sig till högsta ledningar i idéburna organisationer. En av Fenixprogrammets sammanhållande personer är Truls Neubeck, som annars är ansvarig för kvalitetsfrågor och utvecklingsledare på Famna.


2015-04-17

Idéburet företagande Psoriasisföreningen i Stockholm är landets största vårdgivare inom öppen hudvård. Föreningen har i decennier bedrivit nära behandling av psoriasissjuka. Nu har landstinget plötsligt och oväntat ställt sparkrav på fem procent på alla upphandlade verksamheter. Än är dock inte sista ordet sagt.


2015-04-10

Idéburet företagande Västernorrlands läns landsting blir först med att utreda begränsad vinst i landstingsverksamheten, skriver Kommunalarbetaren. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att utreda en begränsning av vinstuttaget samtidigt som valfriheten finns kvar. Ett första utkast ska finnas i maj, säger Erik Lövgren (S), ordförande i landstingets vårdvalsutskott till Kommunalarbetaren. S, V och MP i majoriteten har påpekat vikten av valfrihet. Hur [...]


2015-04-08

Idéburet företagande Bräcke Diakoni, en medlem i Famna, har växt kraftigt 2014, rapporterar tidningen Dagens Samhälle. Under 2014 etablerade sig Bräcke i Stockholm inom omsorg och rehab, men har länge drivit verksamhet i Göteborg och Västra Götaland, och gradvis växt även på andra håll i landet. Läs mer...


2015-04-02

Idéburet företagande I en debattartikel i Sydsvenskan skriver Daniél Tejera, ordförande för nätverket Idéburen sektor Skåne, att idéburna organisationer borde användas i större utsträckning för att ta emot och introducera nyanlända flyktingar. Skribenten pekar på kompetens som finns bland idéburna, och betydelsen av möten och nätverk för nyanlända. Kvalitet och långsiktighet är viktiga komponenter för all sorts välfärdsarbete, och [...]


2015-03-27

Idéburet företagande Stefan Nilsson, direktor på idéburna Ersta Diakoni i Stockholm, skriver i Dagens Samhälle att idéburna aktörer vill växa inom vård och omsorg. Han pekar på att tillväxtdebatten borde handla om kvalitet och mångfald, och förespråkar bl.a. kvalitetsupphandlingar. Detta blir också en viktig punkt i det runda bordssamtal Famna och Stockholms äldrerotel håller senare i vår. [...]


2015-03-27

Idéburet företagande Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för att stärka kvalitén i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en av de slutsatser som drogs i Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), att kvaliteten i HVB för vuxna [...]


2015-03-27

Kvalitet och utveckling Famna ämnar att lämna remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen, Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14. Delbetänkandet hittar ni här: Vill ni engagera er och bidra i detta arbete så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna. truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25