2017-11-08

Löjtnantsgården

Medlemsnyheter

Ny verksamhetschef sökes

Nuvarande verksamhetschef går i pension och Löjtnantsgården söker efterträdare. Löjtnantsgården är ett äldreboende med heldygnsomsorg.