DSCF2651

2018-04-23

e-Hälsoprojektet Famnas kompetensforum i eHälsa presenterar sitt arbete på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte och näst största konferens i världen kring eHälsa. Vitalis hålls 24-26 april på Svenska mässan i Göteborg, och Famna presenterar sitt kompetensforum i eHälsa, som har ett nerifrån-upp-perspektiv på datorisering och digitalisering i välfärden. Flera Famna-medlemmar berättar dessutom om sina respektive insatser för personal och verksamhet som rör digitalisering av omsorg och vård.


DSCF2781

2017-02-28

e-Hälsoprojektet Den internationella mikrosystemfestivalen är en arena för de som förbättrar och utvecklar hälsa- och sjukvård. På denna internationella festival, i Jönköping vid Vätterns strand, möts nytänkare som ifrågasätter gamla tankar, och som tar utmaningen i att våga pröva något nytt. ”Mikrosystem” innebär ”alla som samverkar kring en patients behov och är nära patienten”. De är personalen vars arbete tillsammans ger patienten det stöd och den vård som behövs. I detta ingår även det IT-stöd som används. Och Famna presenterar sitt spännande projekt om digitala verktyg i vård och omsorg.


header

2016-05-24

e-Hälsoprojektet Kanske Shakespeare skulle skriva: Scen: Gammal pampig byggnad, torn och tinnar, brunrött tegel, tjockt och stadigt. Möjligen äldsta boendet i landet för äldre. I ett rum ett par trappor ner sitter två personer vid ett bord, lutade över dator. Personerna är Pella och Therese. Pjäsens huvudpersoner. De skrattar.


DSCF7197

2016-01-14

e-Hälsoprojektet E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare. Men många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. Därför har Famna tillsammans med tio medlemsverksamheter satt igång ett treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bl.a. vård, äldreomsorg, rehabilitering.