Mobilitetscenter i Göteborg får priset Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017. På bilden fr.v. Ingrid Bolin och Mona Fritzson från Mobilitetscenter.

2017-10-20

Famna Väst Mobilitetscenter i Göteborg bidrar till ökad trafiksäkerhet. Till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017 har utsetts organisationen Mobilitetscenter i Göteborg, med stor kunskap i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning. Pristagaren har tagit fram en utbildning och databas för arbetsterapeuter som ska bedöma personers lämplighet att köra bil vid funktionsnedsättning, till nytta för individer, trafik och samhälle.


2017-09-22

Famna Väst Seminarium om IOP anordnas den 11 oktober av Bräcke diakoni med flera i Göteborg. På seminariet reder Juristen Mathias Sylvan ut rättsläget kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Ett IOP är ett alternativ till upphandlingskontrakt. I ett IOP samverkar det idéburna civila samhället med det offentliga samhället. Samarbetet blir i form av ett avtal, IOP, kring en komplex samhällsutmaning. En samarbetsform som blivit mycket diskuterad den sista tiden. Är IOP verkligen lagligt?


2017-05-11

Famna Väst Vinnare i klassen Årets välfärdsförnyare blev Bräcke diakoni. De utsågs på Dagens Samhälles Stora Samhällsgalan den 10 maj. Deras prisade förnyelse är en mobil vårdcentral för asylsökande. Grattis!!


2017-05-05

Famna Väst I Göteborg gick nio idéburna organisationer samman för att möta, ta hand om och ge hopp åt ensamkommande unga i samband med den stora flyktingströmmen som började hösten 2015. Hur gick det, vad gick bra, vad kan läras? Det finns en intressant rapport om resultatet.


flyktingar_tag_foto_news_oresund_-_johan_wessman_webb_beskuren

2017-04-27

Famna Väst Tre kandidater tävlar om titeln Årets välfärdsförnyare när Dagens Samhälle för tredje året i rad anordnar Stora Samhällsgalan. Den galan går av stapeln den 10 maj. En av de tre slutkandidaterna är Famna-medlemmen Bräcke diakoni med ett mobilt vårdteam som klarade asyltrycket.


Susanne Rolfner Suvanto

2017-03-29

Famna Väst Den sista mars lägger den särskilde utredaren Susanne Rolfner Suvanto fram sitt betänkande kring en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 6 april i Göteborg, på Arena Första Lång, finns det chans att möta utredaren och höra mer om utredningen i ett morgonsamtal.


frolundabutik1

2016-12-19

Famna Väst Ett nedlagt reningsverk, övergivet, oanvänt och förfallet i många år. Som förvandlats till ett hjärtecenter för aktivitet, för ungdomar, liv och människor som växer. Det är historien om Reningsborg, Göteborgs första moderna reningsverk och senare centrum för människor och stöd. Byggt 1954, nedlagt 1972, lämnat, misskött och upptäckt igen, för att mot många odds byggas om till aktivitetscentrum och nav för föreningen Reningsborg som numera driver bred ungdomsverksamhet som skapar hopp och tilltro, med människomöten, läxhjälp, gymnasiestudier, sociala företag, second hand, ungdomsgård.


Mobilitetscenter

2016-12-16

Famna Väst Bilen är för vissa kanske främst en statussymbol för HärKommerStoraJag. För andra ger bilen möjlighet till självständighet och större oberoende, en viktig del i livet. Det sista präglar Mobilitetscenter, som gör medicinska tester för personer med funktionsnedsättning kring lämplighet och körförmåga, testar bilanpassning och har körsimulator att träna och bedömas i. Med modern utrustning, vetenskaplig grund och i nära kontakt med forskningsSverige håller sig Mobilitetscenter framme som en spjutspets för teknik och människor.


2016-11-29

Famna Väst Kön för att få plats på hospice i Göteborg, när man inte har lång tid kvar att leva, den växer. Pengarna räcker inte, så nu drar ansvariga tjänstemän i bromsen, rapporterar Radio Göteborg. Samtidigt minskar kommunen beställningarna rejält hos bland andra Bräcke diakoni, som har tio hospiceplatser, allt för att spara pengar.


dscf2212

2016-10-28

Famna Väst Stimulerande, roligt, fokuserat, sammanhållet var några av omdömena. Långt över förväntningarna, sa folk. Famnas stora medlemskonferens i samarbete med KFO och Arbetsgivaralliansens medlemsföretag inom vård och social omsorg blev en uppskattad tvådagarsträff med massor av liv och energi och som behandlade start och tillväxt av idéburen välfärd. Uppskattat var också alla representanter från myndigheter och utredare som talade på konferensen och redogjorde för hur de ser på sektorn och framtiden.


1 2