2018-03-08

Generalsekreterarens blogg Får jag föreslå en av dina första åtgärder som statsråd? Skriv om LSS-utredningens direktiv. Det som läcker från den skapar  en enorm oro bland alla engagerade för personer med funktionsvariationer. Din företrädare Åsa Regner tillsatte den. Du har chans att förändra. Famna har många medlemmar som dagligen arbetar med assistans och som frågar sig vart dessa [...]


2018-01-09

Generalsekreterarens blogg Famnas styrelseordförande Martin Ärnlöv blir ny generalsekreterare för Röda Korset. Vilket utomordentligt bra val av Röda Korsets styrelse. ”Handlingskraftig medmänsklighet” skriver RK i sitt pressmeddelande om Martin. Det är bara att hålla med. Både Bräcke diakoni (som Martin varit VD/direktor för i många år) och Röda Korset är medlemmar i Famna. Jag hoppas – och tror [...]


2018-01-02

Generalsekreterarens blogg Värderingsbaserad välfärd. Smaka på det uttrycket. Det är så Famnas danska motsvarigheter sammanfattar det vi arbetar för (fast på danska heter det vaerdibaseret velfaerd). Jag gillar formuleringen. Det är också namnet på en nordisk konferens i Köpenhamn i början av februari där vi lär oss mer om hur den idéburna sektorn kan profilera sig och utvecklas och varför [...]


2017-11-27

Generalsekreterarens blogg Famna nyanställer för att hjälpa medlemmarna växa. Bättre utvecklingsvillkor behövs. Det kämpar vi för på politisk nivå. Men det krävs också konkreta insatser på organisationsnivå. Vill du hjälpa oss att påverka politiken? Och att utveckla medlemstjänsterna? Sök jobbet! Dagens Samhälles årliga sammanställning över kommuners och landstings köp av välfärdstjänster (DS 16 november 2017) visar att idéburen sektor fortfarande står [...]


2017-09-05

Generalsekreterarens blogg Idéburen sektor ska undantas från vinstregleringen. Det har ansvarigt statsråd bekräftat direkt till mig. Att idéburen sektor för första gången får egna regler är ett genombrott för Famnas opinionsbildning. I förlängningen ser jag framför mig att det kommer att gå att argumentera för bättre regelverk inom en rad andra områden också. Men vi är inte där [...]


2017-06-30

Generalsekreterarens blogg   - Jag är beredd att bryta ut de delarna av välfärdsutredningen som handlar om idéburen välfärd och lägga en separat proposition om dem, helt utan vinstregleringen, meddelade Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte i maj. Det vore hög tid att vinstfrågan läggs åt sidan och att alla de som talar väl om idéburen välfärd och vill ha [...]


2017-05-09

Generalsekreterarens blogg Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att välfärdsutredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och det är positivt  om vi framöver inte klumpas ihop [...]


2017-03-24

Generalsekreterarens blogg Den 18 maj samlas alla Famnas nya och gamla medlemmar till årsmöte. Utöver sedvanliga förhandlingar och val kommer vi kunna lyssna till Ardalan Shekarabi som är den i regeringen som har tillsatt Välfärdsutredningen. Statsrådet Shekarabi har också ansvar för upphandlingsfrågorna. Där står mycket på spel. Får vi några undantag för idéburen sektor om vinstreglering införs? [...]


2017-03-08

Generalsekreterarens blogg Tidningarna är fyllda med reportage om bristande jämställdhet på chefsnivå i privata företag. Hur ser det ut i idéburen sektor? Avsevärt bättre. På högsta chefsnivå – dvs direktor, VD eller verksamhetschef – är 55 procent kvinnor bland Famnas medlemmar.


2017-02-20

Generalsekreterarens blogg Flera utredningsförslag på sistone lägger nya kostnader, ny byråkrati och nya regleringar på idéburen sektor. Både välfärdsutredningens vinstbegränsningar och öppenhetsutredningen, som vill att idéburna verksamheter betraktas som myndigheter, visar på behovet av ett rejält undantag. Vi får ofta höra att ett sådant undantag är omöjligt. Men nyligen överlämnade vi till utredaren ett genomarbetat förslag som [...]


1 2 3