2017-06-13

Idéburet företagande Famna medverkar vid flera arrangemang under Almedalsveckan. Flera av Famnas medlemmar har dessutom egna arrangemang. Här listas några av dem.


2017-05-24

Idéburet företagande Vi inom den idéburna sektorn hoppas efter Välfärdsutredningens slutbetänkande att vi får klara besked om att en proposition ska läggas fram som på allvar bidrar till sektorns fortsatta utveckling, skriver Martin Ärnlöv, ordförande, och Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, i en debattartikel i Dagens samhälle.


2017-05-18

Idéburet företagande En undersökning om allmänhetens uppfattning av kvalitet i vård och omsorg beroende på om utförare drivs av vinst eller inte, har gjorts av Novus, och på uppdrag av Famna. ”För oss idéburna aktörer inom vård och omsorg är det glädjande både med den höga tilltron till idéburnas höga kvalitet inom välfärd, och bekräftelsen att en stor majoritet av befolkningen vill att överskott ska återinvesteras i verksamheten” säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i en kommentar till undersökningen.


2017-05-11

Idéburet företagande Grattis på er födelsedag, Vårdföretagarna, skriver Ulrika Stuart Hamilton i en debattartikel i Dagens Industri, men konstaterar samtidigt att Vårdföretagarna tyvärr väljer att ”osynliggöra alla de aktörer i välfärden som inte har ett vinstsyfte och som återinvesterar hela överskottet, alltså den idéburna sektorn.”


2017-02-23

Idéburet företagande Famna har lämnat remissvar på Välfärdsutredningen, även kallad Reepalu-utredningen. Utredningens uppgift var bland annat att utreda vinst i välfärden och att finna regler kring vinstfrågan, och att lägga förslag för att stärka idéburna aktörer inom välfärden.


2017-02-22

Idéburet företagande Utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) föreslår att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad privat utförd välfärd. Famna välkomnar delar av utredningen, men förslaget om införandet av offentlighetsprincip riskerar få negativa konsekvenser för idéburen sektor. Famna ställer sig bakom utredningens avsikt och ambition, men avstyrker förslaget om handlingsoffentlighet för att det skulle medföra avsevärda ingrepp i civilsamhällets självständighet och därmed dess roll som en demokratisk grundsten.


2017-02-22

Idéburet företagande Idéburen välfärd har varit otydlig eller nästan osynlig i offentlig statistik. Det finns statistik över aktiebolag och kommunverksamhet och en massa annat. Men vad som saknas är statistik och fakta över idéburen välfärd och idéburna aktörer. Att ta fram sådan statistik har sagts vara svårt eller rent av omöjligt. Men på uppdrag av Famna har nu en forskare, Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan, tagit fram riktlinjer för sådan statistik. Och riktlinjerna kan även få politiska effekter. När vinst i välfärden diskuteras blir frågan om avgränsning av idéburna viktig – till exempel om idéburna skulle kunna undantas från vinstbegränsningarna.


2017-02-10

Idéburet företagande Famna söker en praktikant för andra halvan av vårterminen och en för höstterminen. Famna söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomi, statistik, historia eller annan samhällsvetenskaplig eller humanistisk utbildning. Vi vill att du har intresse för idéburna företag och organisationer.


2017-02-08

Idéburet företagande Dagens Industri skriver om hur den ideella sektorn drabbas negativt av vinsttaket som föreslås i välfärdsutredningen. Skyddsvärnet, Famna med flera uttalar kritik mot att idéburna inte undantas från vinsttaket.


jan-ake-zetterstrom-och-stefan-nilsson-520x330

2017-02-02

Idéburet företagande Nyligen kom vad som kan bli ett dråpslag mot cancervården på Ersta sjukhus. Ett förslag inom Stockholms läns landsting innebär att den mest avancerade cancerkirurgin på sjukhuset ska flyttas. Inte för att cancervården är dålig. Tvärtom, cancervården på Ersta är väldigt bra. Skälet är att Konkurrensverket kräver en ny upphandling. Företrädare för Ersta diakoni och Ersta sjukhus skriver i Dagens Samhälle att det är dags att regeringen tar ansvar och förtydligar regelverket kring upphandlingar och idéburna organisationer.


1 2 3 14