2017-08-09

Idéburet företagande Famnas medlemmar har inte haft stängt under sommaren. Idéburen välfärd producerar året runt! Vissa har synts och hörts i media: Probitas (Immanuelskyrkan Vård Ab) under ledning av Samuel Borg, tillika styrelseledamot i Famna, har lyfts fram i reportage i Veckans affärer. Samuel Borg beskriver hur de ”vill bygga det goda samhället”. Det gäller t ex äldreboendet [...]


2017-07-11

Idéburet företagande Famna medverkade i flera sammanhang under Almedalsveckan. Ordföranden för Famna, Martin Ärnlöv, tillika VD för Bräcke diakoni, deltog i ett samtal om framtidens förutsättningar för vård och omsorg. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton medverkade i Dagens Samhälle och i civilsamhällesdiskussioner. Famnas kvalitetsansvariga, Jenny Hjalmarsson, pratade bland annat om innovationer på Ideell Arena, och om patientinflytande och samverkan mellan vårdformer på ett Famna arrangemang. Dessutom släppte Sveriges Television en undersökning om allmänhetens inställning till vinst i välfärden, som visade att majoriteten av medborgarna inte vill ha vinst i välfärdsverksamheter.


2017-07-05

Idéburet företagande Politikerna säger sig älska non-profit-aktörer, men de utgör en mycket liten del av välfärden. Krävs särskilda upphandlingsregler för att non-profit, idéburna aktörer ska ha en chans, var en fundering i Almedalen.


2017-07-05

Idéburet företagande Stockholms kommun söker en utvecklingsledare för att leda utvecklingen av socialt företagande i Stockholm.


2017-06-13

Idéburet företagande Famna medverkar vid flera arrangemang under Almedalsveckan. Flera av Famnas medlemmar har dessutom egna arrangemang. Här listas några av dem.


2017-05-24

Idéburet företagande Vi inom den idéburna sektorn hoppas efter Välfärdsutredningens slutbetänkande att vi får klara besked om att en proposition ska läggas fram som på allvar bidrar till sektorns fortsatta utveckling, skriver Martin Ärnlöv, ordförande, och Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, i en debattartikel i Dagens samhälle.


2017-05-18

Idéburet företagande En undersökning om allmänhetens uppfattning av kvalitet i vård och omsorg beroende på om utförare drivs av vinst eller inte, har gjorts av Novus, och på uppdrag av Famna. ”För oss idéburna aktörer inom vård och omsorg är det glädjande både med den höga tilltron till idéburnas höga kvalitet inom välfärd, och bekräftelsen att en stor majoritet av befolkningen vill att överskott ska återinvesteras i verksamheten” säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i en kommentar till undersökningen.


2017-05-11

Idéburet företagande Grattis på er födelsedag, Vårdföretagarna, skriver Ulrika Stuart Hamilton i en debattartikel i Dagens Industri, men konstaterar samtidigt att Vårdföretagarna tyvärr väljer att ”osynliggöra alla de aktörer i välfärden som inte har ett vinstsyfte och som återinvesterar hela överskottet, alltså den idéburna sektorn.”


2017-02-23

Idéburet företagande Famna har lämnat remissvar på Välfärdsutredningen, även kallad Reepalu-utredningen. Utredningens uppgift var bland annat att utreda vinst i välfärden och att finna regler kring vinstfrågan, och att lägga förslag för att stärka idéburna aktörer inom välfärden.


2017-02-22

Idéburet företagande Utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) föreslår att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad privat utförd välfärd. Famna välkomnar delar av utredningen, men förslaget om införandet av offentlighetsprincip riskerar få negativa konsekvenser för idéburen sektor. Famna ställer sig bakom utredningens avsikt och ambition, men avstyrker förslaget om handlingsoffentlighet för att det skulle medföra avsevärda ingrepp i civilsamhällets självständighet och därmed dess roll som en demokratisk grundsten.


1 2 3 15