Kugghjulet

2017-10-16

Kugghjulet Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF. En behovsanalys som Kugghjulet genomfört i dialog med ASF, har visat att ASF önskar stärka sin marknadsföring. Ett led i detta är att ASF behöver få utbildning i marknadsföring och dess grunder.


2017-09-20

Kugghjulet Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbeten, tillväxt och social sammanhållning i Stockholms stad och län. Det är Stockholms läns största konferens inom socialt företagande och förra året deltog över 120 personer.


2017-07-05

Idéburet företagande Stockholms kommun söker en utvecklingsledare för att leda utvecklingen av socialt företagande i Stockholm.


eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700-300x279

2017-03-16

Kugghjulet Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en företagsform som förenar tre ben: bedriva affärsmässig verksamhet, återinvestera sitt överskott i företagets utveckling, och integrera de deltagande personerna i arbetsliv och samhälle. I framtiden kommer ASF omfattas av LOV, lagen om valfrihetssystem, och som ska upphandlas. Information om upphandling och LOV ges bland annat vid en träff måndagen 20 mars i Haninge centrum.


DSCF4445

2017-03-09

Kugghjulet Föreningen Livstycket firar Internationella Kvinnodagen. Tensta centrum är från golv till tak smyckat av Livstyckets mönster. På en scen i centrum är det uppträdanden med sång och danser av kvinnor. Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket skriver: ”Vi vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla.”


Kugghjulet

2017-02-01

Kugghjulet Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag. Det utmärkande och gemensamma för Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) är att ASF driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle. ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. Kugghjulet drivs av Famna och Coompanion med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden).