2017-07-11

Idéburet företagande Famna medverkade i flera sammanhang under Almedalsveckan. Ordföranden för Famna, Martin Ärnlöv, tillika VD för Bräcke diakoni, deltog i ett samtal om framtidens förutsättningar för vård och omsorg. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton medverkade i Dagens Samhälle och i civilsamhällesdiskussioner. Famnas kvalitetsansvariga, Jenny Hjalmarsson, pratade bland annat om innovationer på Ideell Arena, och om patientinflytande och samverkan mellan vårdformer på ett Famna arrangemang. Dessutom släppte Sveriges Television en undersökning om allmänhetens inställning till vinst i välfärden, som visade att majoriteten av medborgarna inte vill ha vinst i välfärdsverksamheter.


2017-06-13

Idéburet företagande Famna medverkar vid flera arrangemang under Almedalsveckan. Flera av Famnas medlemmar har dessutom egna arrangemang. Här listas några av dem.


2017-05-18

Idéburet företagande En undersökning om allmänhetens uppfattning av kvalitet i vård och omsorg beroende på om utförare drivs av vinst eller inte, har gjorts av Novus, och på uppdrag av Famna. ”För oss idéburna aktörer inom vård och omsorg är det glädjande både med den höga tilltron till idéburnas höga kvalitet inom välfärd, och bekräftelsen att en stor majoritet av befolkningen vill att överskott ska återinvesteras i verksamheten” säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i en kommentar till undersökningen.


2017-05-11

Famna Väst Vinnare i klassen Årets välfärdsförnyare blev Bräcke diakoni. De utsågs på Dagens Samhälles Stora Samhällsgalan den 10 maj. Deras prisade förnyelse är en mobil vårdcentral för asylsökande. Grattis!!


2017-05-05

Famna Väst I Göteborg gick nio idéburna organisationer samman för att möta, ta hand om och ge hopp åt ensamkommande unga i samband med den stora flyktingströmmen som började hösten 2015. Hur gick det, vad gick bra, vad kan läras? Det finns en intressant rapport om resultatet.


Josefin Smedbergs uppsats om IOP tilldelades utmärkelsen "Civilsamhällesstipendiet 2016". Till vänster prisutdelaren kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

2017-04-11

Kvalitet och utveckling – Jag är mycket glad över att genom stipendiet få chans att sprida resultaten från min uppsats till praktiker inom civilsamhället, säger Josefin Smedberg, som fick Civilsamhällesstipendiet 2016. Skriver också du uppsats om civilsamhällets roll i välfärden och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni. Tipsa dina vänner!


2017-02-22

Idéburet företagande Utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) föreslår att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad privat utförd välfärd. Famna välkomnar delar av utredningen, men förslaget om införandet av offentlighetsprincip riskerar få negativa konsekvenser för idéburen sektor. Famna ställer sig bakom utredningens avsikt och ambition, men avstyrker förslaget om handlingsoffentlighet för att det skulle medföra avsevärda ingrepp i civilsamhällets självständighet och därmed dess roll som en demokratisk grundsten.


2017-02-10

Idéburet företagande Famna söker en praktikant för andra halvan av vårterminen och en för höstterminen. Famna söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomi, statistik, historia eller annan samhällsvetenskaplig eller humanistisk utbildning. Vi vill att du har intresse för idéburna företag och organisationer.


jan-ake-zetterstrom-och-stefan-nilsson-520x330

2017-02-02

Idéburet företagande Nyligen kom vad som kan bli ett dråpslag mot cancervården på Ersta sjukhus. Ett förslag inom Stockholms läns landsting innebär att den mest avancerade cancerkirurgin på sjukhuset ska flyttas. Inte för att cancervården är dålig. Tvärtom, cancervården på Ersta är väldigt bra. Skälet är att Konkurrensverket kräver en ny upphandling. Företrädare för Ersta diakoni och Ersta sjukhus skriver i Dagens Samhälle att det är dags att regeringen tar ansvar och förtydligar regelverket kring upphandlingar och idéburna organisationer.


Bild: Solberga By

2017-01-26

Kvalitet och utveckling Assistans, rätten till ett liv, rätten till assistans – vad händer? Träffa och samtala med Bengt Westerberg.


1 2 3 13