2017-06-20

Medlemmar Famna erbjuder en praktikplats under höstterminen 2017, och söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.


2017-06-13

Idéburet företagande Famna medverkar vid flera arrangemang under Almedalsveckan. Flera av Famnas medlemmar har dessutom egna arrangemang. Här listas några av dem.


DSCF5414

2017-05-22

Medlemmar Ny styrelse – samma som den gamla – och nya stadgar. Famnas årsmöte gästades av civilminister Ardalan Shekarabi, och av utredaren Göran Stiernstedt.


2017-05-18

Idéburet företagande En undersökning om allmänhetens uppfattning av kvalitet i vård och omsorg beroende på om utförare drivs av vinst eller inte, har gjorts av Novus, och på uppdrag av Famna. ”För oss idéburna aktörer inom vård och omsorg är det glädjande både med den höga tilltron till idéburnas höga kvalitet inom välfärd, och bekräftelsen att en stor majoritet av befolkningen vill att överskott ska återinvesteras i verksamheten” säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i en kommentar till undersökningen.


690-x-460-px-ardalan-shekarabi

2017-05-17

Medlemmar Den 18 maj håller Famna årsmöte i Stockholm och i samband med årsmötet hålls ett seminarium med samtal om kvalitet och utveckling inom idéburen vård och social omsorg. Civilminister Ardalan Shekarabi gästar årsmötet.


2017-05-11

Famna Väst Vinnare i klassen Årets välfärdsförnyare blev Bräcke diakoni. De utsågs på Dagens Samhälles Stora Samhällsgalan den 10 maj. Deras prisade förnyelse är en mobil vårdcentral för asylsökande. Grattis!!


2017-05-11

Idéburet företagande Grattis på er födelsedag, Vårdföretagarna, skriver Ulrika Stuart Hamilton i en debattartikel i Dagens Industri, men konstaterar samtidigt att Vårdföretagarna tyvärr väljer att ”osynliggöra alla de aktörer i välfärden som inte har ett vinstsyfte och som återinvesterar hela överskottet, alltså den idéburna sektorn.”


flyktingar_tag_foto_news_oresund_-_johan_wessman_webb_beskuren

2017-04-27

Famna Väst Tre kandidater tävlar om titeln Årets välfärdsförnyare när Dagens Samhälle för tredje året i rad anordnar Stora Samhällsgalan. Den galan går av stapeln den 10 maj. En av de tre slutkandidaterna är Famna-medlemmen Bräcke diakoni med ett mobilt vårdteam som klarade asyltrycket.


Susanne Rolfner Suvanto

2017-03-29

Famna Väst Den sista mars lägger den särskilde utredaren Susanne Rolfner Suvanto fram sitt betänkande kring en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 6 april i Göteborg, på Arena Första Lång, finns det chans att möta utredaren och höra mer om utredningen i ett morgonsamtal.


Mo Gård

2017-02-27

Medlemmar Mo Gård blev ny medlem i Famna 2016. Mo Gård är en stiftelseägd organisation som både har flera strängar på sin lyra och samtidigt är specialiserad. Specialiteten handlar om personer som är döva eller har dövblindhet med ytterligare funktionsnedsättning. Mo Gård bedriver LSS med daglig verksamhet och HVB på flera ställen i landet, från Skåne, över Östergötland, upp till Uppland. Dessutom ingår ett uppdrag från Socialstyrelsen med att driva ett nationellt kunskapscenter för personer som har dövblindhet. Vad är målet med verksamheten, frågar jag. Svaret: Ett gott liv åt alla. På Mo Gård är människan i centrum. Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser.


1 2 3 14