flyktingar_tag_foto_news_oresund_-_johan_wessman_webb_beskuren

2017-04-27

Famna Väst Tre kandidater tävlar om titeln Årets välfärdsförnyare när Dagens Samhälle för tredje året i rad anordnar Stora Samhällsgalan. Den galan går av stapeln den 10 maj. En av de tre slutkandidaterna är Famna-medlemmen Bräcke diakoni med ett mobilt vårdteam som klarade asyltrycket.


Josefin Smedbergs uppsats om IOP tilldelades utmärkelsen "Civilsamhällesstipendiet 2016". Till vänster prisutdelaren kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

2017-04-11

Kvalitet och utveckling – Jag är mycket glad över att genom stipendiet få chans att sprida resultaten från min uppsats till praktiker inom civilsamhället, säger Josefin Smedberg, som fick Civilsamhällesstipendiet 2016. Skriver också du uppsats om civilsamhällets roll i välfärden och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka Civilsamhällesstipendiet. Skicka in motivering och din uppsats senast den 11 juni. Tipsa dina vänner!


Susanne Rolfner Suvanto

2017-03-29

Famna Väst Den sista mars lägger den särskilde utredaren Susanne Rolfner Suvanto fram sitt betänkande kring en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 6 april i Göteborg, på Arena Första Lång, finns det chans att möta utredaren och höra mer om utredningen i ett morgonsamtal.


2017-03-24

Generalsekreterarens blogg Den 18 maj samlas alla Famnas nya och gamla medlemmar till årsmöte. Utöver sedvanliga förhandlingar och val kommer vi kunna lyssna till Ardalan Shekarabi som är den i regeringen som har tillsatt Välfärdsutredningen. Statsrådet Shekarabi har också ansvar för upphandlingsfrågorna. Där står mycket på spel. Får vi några undantag för idéburen sektor om vinstreglering införs? [...]


eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700-300x279

2017-03-16

Kugghjulet Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en företagsform som förenar tre ben: bedriva affärsmässig verksamhet, återinvestera sitt överskott i företagets utveckling, och integrera de deltagande personerna i arbetsliv och samhälle. I framtiden kommer ASF omfattas av LOV, lagen om valfrihetssystem, och som ska upphandlas. Information om upphandling och LOV ges bland annat vid en träff måndagen 20 mars i Haninge centrum.


DSCF4445

2017-03-09

Kugghjulet Föreningen Livstycket firar Internationella Kvinnodagen. Tensta centrum är från golv till tak smyckat av Livstyckets mönster. På en scen i centrum är det uppträdanden med sång och danser av kvinnor. Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket skriver: ”Vi vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla.”


2017-03-08

Generalsekreterarens blogg Tidningarna är fyllda med reportage om bristande jämställdhet på chefsnivå i privata företag. Hur ser det ut i idéburen sektor? Avsevärt bättre. På högsta chefsnivå – dvs direktor, VD eller verksamhetschef – är 55 procent kvinnor bland Famnas medlemmar.


DSCF2781

2017-02-28

e-Hälsoprojektet Den internationella mikrosystemfestivalen är en arena för de som förbättrar och utvecklar hälsa- och sjukvård. På denna internationella festival, i Jönköping vid Vätterns strand, möts nytänkare som ifrågasätter gamla tankar, och som tar utmaningen i att våga pröva något nytt. ”Mikrosystem” innebär ”alla som samverkar kring en patients behov och är nära patienten”. De är personalen vars arbete tillsammans ger patienten det stöd och den vård som behövs. I detta ingår även det IT-stöd som används. Och Famna presenterar sitt spännande projekt om digitala verktyg i vård och omsorg.


Mo Gård

2017-02-27

Medlemmar Mo Gård blev ny medlem i Famna 2016. Mo Gård är en stiftelseägd organisation som både har flera strängar på sin lyra och samtidigt är specialiserad. Specialiteten handlar om personer som är döva eller har dövblindhet med ytterligare funktionsnedsättning. Mo Gård bedriver LSS med daglig verksamhet och HVB på flera ställen i landet, från Skåne, över Östergötland, upp till Uppland. Dessutom ingår ett uppdrag från Socialstyrelsen med att driva ett nationellt kunskapscenter för personer som har dövblindhet. Vad är målet med verksamheten, frågar jag. Svaret: Ett gott liv åt alla. På Mo Gård är människan i centrum. Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete, vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser.


2017-02-23

Idéburet företagande Famna har lämnat remissvar på Välfärdsutredningen, även kallad Reepalu-utredningen. Utredningens uppgift var bland annat att utreda vinst i välfärden och att finna regler kring vinstfrågan, och att lägga förslag för att stärka idéburna aktörer inom välfärden.


1 2 3 4 32