Famnas ordförande Martin Ärnlöv och statsrådet Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte 2016

2018-01-19

Idéburet företagande Regeringen och V har presenterat förslag som bland annat innebär en ny typ av tillstånd för dem som vill verka inom skola och omsorg. Och för att få tillstånd krävs att aktörerna accepterar en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital. Idéburna ska undantas. Men fortfarande är inte de konkreta villkoren för idéburna varken presenterade eller förtydligade. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton kommenterar: ”Det är bra att regeringen vill undanta idéburen sektor från vinstregleringen. Men det är oroväckande att man fortfarande inte har en riktig definition av vilka som är idéburna.”


Börsen Köpenhamn

2018-01-16

Idéburet företagande Den 8 februari hålls en konferens i Köpenhamn för nordiska idéburna välfärdsaktörer, på Börsen i Köpenhamn. Dagen efter, 9 februari, finns möjlighet till intressanta studiebesök inom vård, omsorg, härbärgen, sociala boenden, arbetsmarknadsinsatser och annat inom idéburen välfärd. Anmäl dig – följ med på en högintressant konferens.


Dormsjo_logo_cmyk

2018-01-12

Medlemsnyheter Dormsjöskolan i Hedemora söker ledare. Dormsjöskolan är ett privat HVB-hem utan enskilt vinstsyfte med integrerad friskola som tar emot barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder samt social problematik. Verksamheten är medlem i Famna, har god ekonomi, gott renommé och goda relationer till ungdomarna, föräldrarna och uppdragsgivarna. Stödfunktioner finns i form av bl a ekonom, personalhandläggare, IT-ansvarig, och en ledningsgrupp. Verksamheten leds av verksamhetschef/Vd. Verksamheten är naturskönt belägen vid sjön Dormen i södra Dalarna, Hedemora kommun.


2018-01-09

Generalsekreterarens blogg Famnas styrelseordförande Martin Ärnlöv blir ny generalsekreterare för Röda Korset. Vilket utomordentligt bra val av Röda Korsets styrelse. ”Handlingskraftig medmänsklighet” skriver RK i sitt pressmeddelande om Martin. Det är bara att hålla med. Både Bräcke diakoni (som Martin varit VD/direktor för i många år) och Röda Korset är medlemmar i Famna. Jag hoppas – och tror [...]


2018-01-02

Generalsekreterarens blogg Värderingsbaserad välfärd. Smaka på det uttrycket. Det är så Famnas danska motsvarigheter sammanfattar det vi arbetar för (fast på danska heter det vaerdibaseret velfaerd). Jag gillar formuleringen. Det är också namnet på en nordisk konferens i Köpenhamn i början av februari där vi lär oss mer om hur den idéburna sektorn kan profilera sig och utvecklas och varför [...]


2017-12-28

Kvalitet och utveckling Famnas medlemmar är bäst på utbildad personal i äldreomsorgen. Det visar Famnas kvalitetsrapport 2017. Den idéburna sektorn har dessutom signifikant högre sjuksköterskebemanning än både de kommersiella företagen och den offentliga sektorn. I rapporten analyseras skillnader mellan de offentligt drivna, de kommersiella och de idéburna verksamheterna med hjälp av data från Öppna Jämförelser.


2017-12-20

Medlemsnyheter Några av Famnas medlemmar berättar anledningen till att de är med i Famna och varför andra borde välja att gå med i vår organisation. Se deras inslag i filmen.


Seminarie Göteborgs Räddningsmission

2017-12-15

Famna Väst   Göteborgs Räddningsmission arrangerade den 13 december  som en del i Famna Västs seminarieserie ”Idéburet i Göteborg”. Bakgrunden till seminariet är de skillnader i Göteborgs skolor som varierar dramatiskt. Varannan elev i socio-ekonomiskt utsatta områden uppnår inte behörighet att söka vidare till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Det innebär att barn, beroende på vart man växer upp i Göteborg, [...]


Stockholms Stadsmission

2017-12-06

Medlemsnyheter Stockholms Stadsmission söker Kvalitetscontroller som kan ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet. Stadsmissionen erbjuder en dynamisk, utvecklingsinriktad, värderingsstyrd och engagerad arbetsplats. Detta är en tjänst för dig som vill arbeta verksamhetsnära såväl med operativa som utvecklingsinriktade frågor i Stockholms Stadsmissions hela bredd av verksamheter. Sök senast 20 december.


2017-11-27

Generalsekreterarens blogg Famna nyanställer för att hjälpa medlemmarna växa. Bättre utvecklingsvillkor behövs. Det kämpar vi för på politisk nivå. Men det krävs också konkreta insatser på organisationsnivå. Vill du hjälpa oss att påverka politiken? Och att utveckla medlemstjänsterna? Sök jobbet! Dagens Samhälles årliga sammanställning över kommuners och landstings köp av välfärdstjänster (DS 16 november 2017) visar att idéburen sektor fortfarande står [...]


1 2 3 4 37