2014-10-10

Medlemsnyheter Den 17 oktober infaller Hemlösas natt i Göteborg. I samband med det invigs minnesstenen ”Livshjulet – Möten i Ögonhöjd”. Skulpturen ska hedra Göteborgs Räddningsmission, dess grundare och de goda ideella krafterna som finns i Göteborg. Konstverket är skapat av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev.


2014-10-10

Idéburet företagande Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. . Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta projektledare [...]


2014-10-07

Alla Agneta Karlsson har blivit utsedd till statsekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Pernilla Baralt blir statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Socialdepartementet, 7 oktober 2014 Powered by


2014-10-06

Medlemsnyheter Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling. Ur motiveringen: ”VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv och rekommendationer: Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna företräder. Testbäddens möjlighet att [...]


2014-10-06

Idéburet företagande Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, [...]


2014-10-03

Alla Inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården, bjuder vi in till en nyinsatt utbildning i Stockholm den 25 och 26 november kl 15-20 båda dagarna. Läs mer om utbildningarna och projektet För mer information om plats och anmälan, kontakta projektledare Sissella Helgesson ().


Det nordiska nätverket för idéburna välfärdsorganisationer

2014-10-03

Idéburet företagande   En kort sammanfattning av mötet. Den danska sociala ekonomins förutsättningar och utveckling har utretts och kommunerna öppnar sig för en ny dialog om samverkan med idéburna verksamheter i högre grad. De norska organisationerna har gamla pensionsskulder som gör det svårt att sätta konkurrenskraftiga priser i samband med upphandlingar. En valfrihetslagstiftning är på gång inom missbruk och psykiatri [...]


2014-10-03

Idéburet företagande Sveriges nye statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringsförklaringen. I ett tiotal avsnitt behandlades frågor som berör idéburen vård och social omsorg. Däremot presenterade statsministern ingen samlad politik eller vision för att utveckla civilsamhället och idéburen välfärd. De centrala avsnitten i regeringsförklaringen som övergripande rör idéburna välfärdsverksamheter är 1. ”Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i [...]


2014-10-02

Idéburet företagande Seminariet presenterar ett pågående projekt om förutsättningar och möjligheter att starta idéburna företag inom vård och omsorg. Vi bjuder också in till inspirations- och utbildningsdagar under hösten. Datum: fredag 3 okt Tid: 13.45 Plats: Sal B


2014-09-29

Idéburet företagande Innan valet kom en debattartikel där Famna bland andra förespråkade för ett tredje driftsalternativ. Idag kan ni på DN debatt läsa fortsättningen på denna debatt. ”Syftet med vår debattartikel var att lyfta fram den idéburna sektorn, inte att diskutera vinst i välfärden. Vi ser därför fram emot en ny lagstiftning på upphandlingsområdet som tillvaratar det utrymme som det [...]


1 31 32 33 34 35 37