2014-09-29

Idéburet företagande Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna [...]


2014-09-26

Medlemsnyheter Skyddsvärnet söker utbildare/samordnare inom hotell, restaurang och konferens. Är du eller känner du någon som kan vara intresserad?


2014-09-26

Medlemsnyheter Patientsäkerhet skapas genom en kultur där man vågar prata öppet om det som går bra och det som inte fungerar. Bara då kan vi ändra våra arbetssätt och lära av varandra – för de vi finns till för:


2014-09-25

Externa flöden Utdrag ur Coompanions remisssvar ”Coompanion är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är representerade i Sveriges samtliga län. Vi svarar enskilt på SOU 2014:51 respektive DS 2014:25 nedan, även om flera av våra inspel gäller för båda.”


2014-09-25

Idéburet företagande Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar. Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den [...]


2014-09-22

Kvalitet och utveckling Imorgon den 23 samt den 24 september äger den Nationella Patientsäkerhetskonferensen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö där Famna är en av medarrangörerna. Årets tema är ”Patientens säkra väg genom vården” där man belyser de största patientsäkerhetsriskerna, arbetet på alla nivåer samt de möjligheter som finns att göra bättre. Även Change Day kommer att finnas på plats [...]


2014-09-22

Idéburet företagande Taget ur artikeln ”Under den gångna valrörelsen förekom en del ideologisk retorik kring driftsformerna. På debattsidor påstod somliga att den enda drivkraften för utveckling i vården skulle vara vinst. Motståndare hävdade å andra sidan att denna vinst måste tyglas för att ge utrymme åt kvalitetsutveckling.”


fvv

2014-09-20

Alla Entusiasmen och engagemanget går inte att ta miste på hos de cirka 25 sjuksköterskorna som deltar i den praktiska utbildningen i att starta idéburet inom vårdområdet. Utbildningen är ett tvådagars internat och sker inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården. - Det är bra med en utbildning för oss som har samma professionsbakgrund och vill [...]


2014-09-19

Idéburet företagande Delbetänkandet för nya regler för upphandling är ute på remiss till 1 oktober. Den s.k. Genomförandeutredningen lägger fram förslag på hur de nya reglerna för upphandling ska tillämpas i Sverige. Det är viktigt att idéburna aktörer svarar på den här remissen och som underlag får ni gärna använda Famnas förslag till yttrande som finns tillgängligt [...]


2014-09-18

Idéburet företagande I gårdagens nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv kan du läsa intervjun med Martin Ärnlöv, Bräcke diakoni. Den idéburna vård- och omsorgssektorn står som etttredje alternativ inom välfärden men än så länge har det varit ganska tyst om den. Det är något som Martin Ärnlöv vill ändra på. ”– Vi är en tredje typ av välfärdsaktör som kan bidra [...]


1 32 33 34 35 36 37