2017-10-20

Mobilitetscenter i Göteborg får priset Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017. På bilden fr.v. Ingrid Bolin och Mona Fritzson från Mobilitetscenter.

Famna Väst

Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017: För ökad trafiksäkerhet

Mobilitetscenter i Göteborg bidrar till ökad trafiksäkerhet. Till Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017 har utsetts organisationen Mobilitetscenter i Göteborg, med stor kunskap i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning. Pristagaren har tagit fram en utbildning och databas för arbetsterapeuter som ska bedöma personers lämplighet att köra bil vid funktionsnedsättning, till nytta för individer, trafik och samhälle.

Juryns ordförande, Jenny Hjalmarson, projektchef på Famna, säger:
– Med stöd av databasen och den gemensamma utbildningen kommer bedömningarna att kunna bli mer rättvisa och likvärdiga över hela landet. Det är en innovation och ett föredöme – när en idéburen verksamhet med ett fokus på enskildas behov skapar möjlighet för fler att använda ett fungerande arbetssätt.

I sin motivering skrev juryn att ”resultaten har potential att komma samhället till del genom att ge lämpligt stöd till såväl hälso- och sjukvården som till dem som ska genomgå bedömning. Det leder till ökad trafiksäkerhet som i sin tur ger effekter i form av minskad risk för trafikskador och död.”

Priset delades ut i samband med Famnas höstkonferens i Falköping. Det är andra året som priset för Årets bästa idéburna samhällsförbättrare delas ut.

Kontakt:
Ingrid Bolin, verksamhetschef Mobilitetscenter, 031-45 46 75
http://www.mobilitetscenter.se
Jenny Hjalmarson, juryns ordförande, 072-205 21 55

På bilden från vänster
Ingrid Bolin, verksamhetschef
Mona Fritzson, koordinator