2017-11-07

Kulturarenan, Enköpings lasarett

Medlemsnyheter

Enköpings lasarett, sjuksköterskan Jenny gör hembesök hos patient i Enköping.Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen lanserar Kulturarenan – digital kultur i vård och omsorg

I höst lanseras Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online. Kulturarenan skapas för den som inte själv kan ta sig till scenerna. "Kultur där du är och när du behöver den."

Tjänsten Kulturarenan är öppen för alla, den är gratis och nås utan inloggning på surfplatta, mobil och dator. Det behövs bara en stabil uppkoppling. Här nås konserter och föreställningar från ledande kulturinstitutioner, t ex Konserthuset Stockholm, Musik i Syd, Göteborgs symfoniker och Dramaten.

Många längtar efter kultur som ett meningsfullt tidsfördriv eller existentiellt stöd. Det kan vara en källa till hopp eller locka till minnen och samtal. Kulturarenan kan användas individuellt eller som en gemensam aktivitet.

Tjänsten är ett lyckat exempel på hur idéburen välfärd genom Betaniastiftelsen har lyckats brygga över offentlig och privat sektor, liksom kultur- och socialsektorn, med nationell spridning så att insatserna kommer många människor till del.

Genom Kulturarenan kan vi även visa på de existentiella och kulturella dimensionerna av e-hälsa, något som förstärker regeringens vision om att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025.

“Visst, det finns studier som visar att kultur inte tar bort diagnoserna. Sjukdomarna försvinner inte bara för att vi förser människor med en möjlighet att ta del av kultur. Men livskvaliteten och välbefinnandet, förutsättningar att orka med de sjukdomar vi ska bära, DET kommer vi åt.” (Johan Sundelöf, läkare och programchef, Betaniastiftelsen)

Kulturarenan hittar du på länk här

Kulturarenan, Enköpings lasarett

Kulturarenan, Enköpings lasarett

 

Informationssidor särskilt till dig som är vårdpersonal, beslutsfattare samt vårdtagare eller närstående finns på länk här.

 Betaniastiftelsen på länk här.

 

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen