2017-09-07

Media

Bra med undantag, men detaljerna återstår

Famna-företrädare kommenterar regeringens planer på att undanta idéburna från reglering, i Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle.
Läs artiklarna via Famnas mediebibliotek här.