2017-10-04

Idéburet företagande

Famna förstärker medlemsservice och påverkansarbete

Famna skapar en ny tjänst med inriktning på medlemsservice och påverkansarbete. Särskilt viktiga utvecklingsfrågor är upphandlingar och avtal, liksom att skapa tillgång för våra medlemmar till ekonomiska medel för utveckling.

Båda områdena är starkt påverkade av politik och direktiv på EU-nivå. Vi vet att många aktörer behöver både opinionsmässigt stöd i relation till offentliga beslutsfattare, och handfasta råd och hjälp.

Kravprofil:
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av frågor kring offentlig upphandling (EU-direktiv såväl som LOU). Dito avseende LOV och IOP är meriterande.

Dokumenterad kunskap och erfarenhet av frågor om kapitalförsörjning för idéburna verksamheter.

Erfarenhet och förmåga att skapa intäkter i nätverks-/medlemsorganisation; kapacitetsbyggande i övrigt meriterande.

Erfarenhet från EU-arbete och goda nätverk på EU-nivå. Tidigare anställningar vid någon av EU:s institutioner eller intresseorganisation på EU-nivå är en merit.

Dokumenterade resultat av påverkansarbete på EU-, nationell och regional/lokal nivå.

 

Välkommen med din ansökan.

Länk till mer fullständig information om tjänsten här.

För frågor och kontakt, hör av dig till Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton,
08-54694933 eller mejla ulrika.stuart@famna.org