2017-11-16

IMG_2024

Idéburet företagande

Famna på EUs sociala toppmöte

EUS ledare träffas i Göteborg för ett socialt toppmöte, med mål att förstärka europeisk social sammanhållning, främja hälsa, arbete och delaktighet bland medborgarna. Famnas generalsekreterare medverkade vid ett av evenemangen, som handlade om sociala företags roll.

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, talade om Famnas arbete med ASF, Arbetsintegrerande sociala företag, där Famna driver ett stort projekt som kallas Kugghjulet, och som har som mål att stärka ASF på arbetsmarknaden.

Ulrika Stuart Hamilton talade även att om idéburna organisationer, som Famnas medlemmar som återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten för att skapa högre kvalitet, är små inom svensk välfärd.

Svenska idéburna organisationer har bara några procent av ”marknaden” jämfört med privata och offentliga aktörer i vård och social omsorg. Idéburna verksamheters andel av välfärden i Sverige är mindre än i andra Skandinaviska länder och i Europa. Vilket Famna arbetar för att ändra – och de senaste åren har Famnas medlemsantal vuxit, och idéburna växt något mer än tidigare.

På bilden syns Famnas generalsekreterare i talarstolen t.v.

Europeiskt socialt möte i Göteborg

Europeiskt socialt möte i Göteborg