2017-09-21

170921 t-bild3

Idéburet företagande

Famnas Tillväxtrapport: Idéburna välfärdsbolag ökar tillväxten

Ökad vinstmarginal och ökad tillväxttakt. Så sammanfattar Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, utvecklingen för sina 73 medlemmar under 2016. Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna, säger: "Det är glädjande att se att många av våra medlemmar växer rejält. Men tillväxten borde vara ännu högre för att vi ska öka vår andel av välfärden i Sverige."

De idéburna välfärdsproducenterna, organisationer som återinvesterar all vinst i verksamheten, utgör en mycket liten del av den svenska välfärden jämfört med andra länder. Trots att de idéburna uppskattas mer än både offentliga och privata aktörer utgör de bara 3 procent av välfärden.

– För att åstadkomma större tillväxt krävs politiska beslut om förändringar i till exempel offentlig upphandling och valfrihetssystem. Samt en tydligare vilja hos de idéburna organisationerna att expandera sina verksamheter och hos sociala entreprenörer att starta nya, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Ekonomiska fakta om Famnas medlemmar:

  • Den sammanlagda omsättningen ökar med 11 procent – från 6 miljarder 2015 kronor till 6,7 miljarder kronor 2016.
  • Vinstmarginalen har ökat till 6,9 procent från 2015 års 6 procent.
  • Antalet medarbetare ökade med 6,2 procent – från cirka 7 500 år 2015 till 8 000 år 2016.

Om tillväxtrapporten

För nionde året i rad publicerar Famna rapporten med analyser av medlemmarnas tillväxt, avkastning och utveckling. Underlaget utgörs av deras årsredovisningar.

Tillväxtrapporten – länk