2017-07-05

Idéburet företagande

Idéburnas fokus är inte att vara billigast

Politikerna säger sig älska non-profit-aktörer, men de utgör en mycket liten del av välfärden. Krävs särskilda upphandlingsregler för att non-profit, idéburna aktörer ska ha en chans, var en fundering i Almedalen.

Om idéburna aktörer inom vård och social omsorg intervjuas Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna, av Dagens Samhälles reporter Torbjörn Carlbom under Almedalsveckan.

Se inslaget hos Dagens Samhälle på länk här