2015-12-14

Idéburet företagande

Klart: Shekarabi deltar på konferens om idéburen välfärd i Norden

Nu är det klart. Civilminister Ardalan Shekarabi deltar på den nordiska konferensen om idéburen välfärd som hålls 28-29 januari i Oslo. Det är en första konferens av sitt slag. Öppet för alla intresserade inom Famna att delta. Målet är att diskutera nordisk idéburen välfärd, höra om aktuell forskning och skapa nordiskt nätverk och mötestillfälle kring gemensamma frågor. Konferensen arrangeras av idéburna branschorganisationer från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Möjligt att anmäla sig nu.

 

Famna arrangerar tillsammans med nordiska systerorganisationer från Norge, Danmark, Finland och Island den första nordiska konferensen om idéburen välfärd, ”Velferd og verdier – Non-profit i Norden” den 28-29 januari 2016, i Oslo.

För frågor och fortlöpande information kan du kontakta
marianne.iqbal@virke.no

Programmet är under framtagande i mer detalj. Mer information samt möjlighet att anmäla intresse finns på länk här.

Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar från den svenska regeringens sida. Det lär bli intressanta samtal och diskussioner om välfärd och värderingar, idéburen välfärd och dess möjligheter. Bland deltagarna finns även Norges hälso- och omsorgsminister, samt ledamöter i Folketinget.

De nordiska länderna har i många avseenden likheter i sina välfärdsmodeller, men i många fall har övriga nordiska länder en högre grad av idéburna utförare inom vård och social omsorg än vad Sverige har.

Tillsammans med idéburna välfärdsorganisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island innebär detta möte den 28 januari en möjlighet att skapa ett forum där beslutsfattare och idéburna organisationer kan utveckla kunskap och kontakter mellan de nordiska länderna.

Konferensen hålls den 28 januari. (Den 29 januari blir det möjligheter att besöka idéburna verksamheter i Norge.)

Konferensen har tre syften:
·         Att mötas mellan länderna och skapa nätverk för idéburen välfärd i Norden
·         Beskriva nordisk nytta – idéburen sektors bidrag till framtidens välfärd i Norden
·         Lära av varandras utmaningar och lösningar

Kostnaden för deltagande är 1450 Nkr, vilket är subventionerat av norska Virke för att hålla priset nere för deltagarna, vilket vi tackar för. Priset inkluderar konferensavgift, lunch, middag och dricka.
Konferensen startar den 28 januari kl. 10 , middag kl. 18.

Medverkande är bl.a. Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi, Norges hälso- och omsorgsminister Bent Høie och ordförande för den danska parlamentariska delegationen i Nordiska rådet Henrik Dam Kristensen.

Forskaren Karl Henrik Sivesind kommer att presentera alldeles färsk forskning om de nordiska länderna och idéburen välfärd.

Skyddsvärnets direktor/VD i Stockholm Nilla Helgesson medverkar på området ledarskap.

Program i sin helhet kommer inom kort men boka redan nu 28-29 januari i kalendern och anmäl ert deltagande direkt på länken ovan.

Öppet för alla inom Famna att delta.

Har du frågor kan du även kontakta Famna, främst Karin Svedberg eller Ingemar Olsson, kontaktuppgifter här.

 

(Publicerad 151214)