2017-11-09

Kvalitet och utveckling

Könsroller och välfärd – konferens i Uppsala

Välfärdssystemen i västvärlden står inför utmaningar och omställningar. Åldrande befolkning, globalisering, migration och förändrade könsroller och familjemönster får konsekvenser för alla. En del påfrestningar verkar i synnerhet drabba kvinnor. En nordisk konferens med temat "Exhausted Women - Exhausted Welfare" anordnas i Uppsala, 23-24 november.