2015-11-03

Kvalitet och utveckling

Kvalitet, utveckling, förbättring

Famnas Värdeforum är ett särskilt framtaget utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet. Värdeforum utgår från idén om vårdplatsen som ett mikrosystem där medarbetarna och patienter/brukare/boende samt anhöriga, tillsammans skapar värde och kvalitet inom vård och omsorg.  Läs mer.

En av tankarna bakom Famnas Värdeforum är att med fokus på värde och kvalitet i vård och omsorg som organisationsstrategi, blir det möjligt att knyta samman medarbetarengagemang, förbättringskunskap, ledarskap, innovationer och resultatmätningar.

Sedan starten har över 1 500 medarbetare från idéburen vård och omsorg medverkat i Värdeforum

Broschyr om Famnas Värdeforum

Syftet med Famnas Värdeforum är att skapa en kultur på arbetsplatsen av ständiga förbättringar för att öka värdet för dem som vården och omsorgen finns till för.

Mer information om Famnas Värdeforum.

 

(Publicerad 151103)