2017-10-16

Kugghjulet

Kugghjulet

Offertförfrågan: Utbildning i marknadsföring

Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF. En behovsanalys som Kugghjulet genomfört i dialog med ASF, har visat att ASF önskar stärka sin marknadsföring. Ett led i detta är att ASF behöver få utbildning i marknadsföring och dess grunder.

Utbildning i marknadsföring
Utbildningen är tänkt att främst vända sig till ledning (chefer och styrelse) samt anställda. Om det finns särskilda skäl kan utbildningen även vända sig till deltagare (arbetstränande).

Det är obligatoriskt att få med de horisontella principerna i utbildningen om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Utbildningen ska ge kunskap i grunderna för marknadsföring.

Bland annat:
Budskap – vad vill företaget säga
Målgrupper – till vilka vill företaget kommunicera
Att nå fram – kanalval, räckvidd, impact, frekvens
Relationsmarknadsföring, Varumärkestänk

Läs hela offertunderlaget på länk här.

Välkommen med ansökan senast 30 oktober till
Lena.blomen@famna.org