2017-10-17

Kvalitet och utveckling

Praktik för student inom Medier, kommunikation och PR

Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, välkomnar vårterminen 2018 en praktikant inom området medie- och kommunikationsvetenskap. Vår praktikplats passar bäst för dig som är mastersstudent eller befinner dig i slutet av kandidatutbildningen och som vill pröva på professionellt kommunikationsarbete.

Fakta om praktik hos Famna:
När? Hela eller halva vårterminen 2018.
Var? På vårt kontor i centrala Stockholm.
Betalt? Nej, praktiken är obetald och del av din utbildning.

Famnas frågor, och därmed vårt kommunikationsarbete, är i centrum av samhällsdebatten, t ex vinster i välfärden, valfrihet, flyktingmottagande och integration, demografiska utmaningar, personal- och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg. Våra medlemmar är sådana välfärdsaktörer som bedriver verksamheten utan vinstsyfte (kvinnojourer, Stadsmissioner, Ersta diakoni, Bräcke diakoni, Stockholms sjukhem, för att bara nämna några).

Ansökan? Skicka ditt CV och ett personligt brev senast 31 oktober, till adress info@famna.org.
I ärenderaden skriver du PRAKTIKANSÖKAN.

Mer information finns på länk här