2017-10-04

Idéburet företagande

Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället

Famna erbjuder en praktikplats under vårterminen 2018. Vi söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.

Vad får du som praktikant arbeta med?
Du bistår generalsekreteraren och övriga kansliet med alla förekommande arbetsuppgifter av analyserande och administrativ karaktär.
Det kan t ex vara att ta fram underlag inför styrelsemöten, att läsa och sammanställa utredningar som berör våra medlemmar eller att följa en aktuell debatt och bidra med analys i vår omvärldsbevakning.
Del av tiden skriver du minnesanteckningar från möten på kansliet eller med beslutsfattare och makthavare.

Famnas frågor är i centrum av samhällsdebatten, t ex vinster i välfärden, valfrihet, flyktingmottagande och integration, demografiska utmaningar, personal- och kompetensförsörjning inom vård och social omsorg.
Våra medlemmar är sådana välfärdsaktörer som bedriver verksamheten utan vinstsyfte.

Välkommen med din ansökan, läs mer på länk här.