2018-03-20

Mobilitetscenter i Göteborg får priset Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017. På bilden fr.v. Ingrid Bolin och Mona Fritzson från Mobilitetscenter.

Idéburet företagande

Regeringen förminskar idéburen välfärd

Debattartikel i Dagens Samhälle. Företrädare för tio idéburna verksamheter anslutna till Famna skriver i Dagens Samhälle att ”det nya förslaget för att undanta idéburna aktörer från Reepalus vinststopp missar alla de verksamheter som vi leder – trots att vi inte är vinstdrivande.” De fortsätter: ”Idéburna verksamheter har ett antal unika fördelar. Överskott återinvesteras i verksamheten. Det finns inga externa ägare och ingen vinstutdelning. De flesta har en särskild värdegrund eller vårdfilosofi. Närheten mellan verksamhet och värderingar, mellan chefer och personal, gör idéburna flexibla och innovativa. Undersökningar visar att till exempel idéburen äldreomsorg har högre personaltäthet och bättre utbildad personal. Idéburna aktörer finns främst inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, HVB-hem, kvinno- och tjejjourer, flyktingmottagande, assistans och LSS.”

Famna-medlemmarna skriver vidare:
”Ilmar Reepalu ville inte göra några undantag för idéburna verksamheter i sitt vinstregleringsförslag. Att regeringen nu ändrat sig på den punkten välkomnar vi, men förslaget fungerar inte. Var femte av Famnas – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg – medlemmar hamnar utanför regeringens definition.”

Debattörerna ger därefter ett flera exempel på hur deras idéburna verksamheter startats ideellt av t.ex. rörelsehinderförbunden och därefter drivs som ekonomiska föreningar alternativt som icke-vinstsyftande bolag, men som av regeringen nu inte räknas som idéburna:

”Regeringens förslag syftar till att ideella föreningar, stiftelser och bolag med särskild vinstbegränsning ska kunna undantas från regelverk kring avkastning på eget kapital. Våra exempel visar att det finns såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar som väl uppfyller intentionerna för idéburen sektor men som hamnar utanför lagförslagets definition. Grundtanken i förslaget är god men utförandet fel.”

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle på länk här