2018-01-19

Famnas ordförande Martin Ärnlöv och statsrådet Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte 2016

Idéburet företagande

Regeringen och V om vinst i välfärden

Regeringen och V har presenterat förslag som bland annat innebär en ny typ av tillstånd för dem som vill verka inom skola och omsorg. Och för att få tillstånd krävs att aktörerna accepterar en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital. Idéburna ska undantas. Men fortfarande är inte de konkreta villkoren för idéburna varken presenterade eller förtydligade. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton kommenterar: ”Det är bra att regeringen vill undanta idéburen sektor från vinstregleringen. Men det är oroväckande att man fortfarande inte har en riktig definition av vilka som är idéburna.”

Vid presentationen av den kommande propositionen om vinster i välfärden sade statsrådet Ardalan Shekarabi att ”stiftelser, ideella organisationer och svb-bolag” ska undantas.

Ulrika Stuart Hamilton säger:
– Famna anser att det är en alltför snäv definition. Bland våra medlemmar finns såväl ekonomiska föreningar som aktiebolag som de facto är idéburna: De återinvesterar vinsten i verksamheten. De drivs av annat än vinstsyfte. Aktiebolag kan vara idéburna t ex genom att ”modern” är en ideell förening eller samfund.
– Vi kommer att titta mycket noga på det förslag som utlovats om definitionen. Blir den alltför snäv kommer var femte medlem i Famna hamna utanför och det är förstås oacceptabelt att idéburna inte skulle undantas. Vi kommer att kämpa hårt för att så inte ska bli fallet.

Bilden: Famnas ordförande Martin Ärnlöv och statsrådet Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte 2016.