2018-01-29

Idéburet företagande

Välfärdsvinster på nytt en valfråga

Nyhetsmagasinet Syre intervjuar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton om välfärdsvinster. Medan regeringen vill begränsa vinsterna, så menar moderaterna att sådana förslag kommer göra så välfärden kollapsar. Organisationen Famna har en annan bild, skriver Syre. Famnas medlemsföretag bedriver redan vård och social omsorg utan att plocka ut vinst. – Våra medlemmar bidrar med mycket innovationer och är mer olika varandra än de kommersiella aktörerna. Om idéburen sektor växte skulle det bli mer av verklig mångfald och valfrihet i välfärden, säger Ulrika Stuart Hamilton.

– De offentliga upphandlingarna är riggade för stora aktörer som erbjuder lägsta pris och är lätta att bedöma för upphandlande enheter. Våra medlemmar är bättre på sådant som kvalitet, småskalighet och sammanhållna vårdkedjor, säger Famnas generalsekreteraren Ulrika Stuart Hamilton i artikeln i tidningen Syre.

Regeringen föreslår att Lagen om offentlig upphandling ska ändras för att ge de idéburna bättre möjligheter att hävda sig. Bland annat ska det bli möjligt att upphandla sociala tjänster i mindre skala utan offentliga upphandlingar.

Men fortfarande saknar Famna förslag om en ramlag för att underlätta det slags samarbete mellan ideburna företag och det offentliga som kallas Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Att hitta nya lösningar är en av de idéburna organisationernas styrkor, menar Ulrika Stuart Hamilton.

Med rätt förutsättningar finns utrymme för betydligt fler idéburna verksamheter i välfärden, menar hon. I dag är det står de för ungefär tre procent av välfärden, medan de vinstdrivande utgör nitton procent. I flertalet EU-länder har de idéburna en betydligt större del av kakan än de kommersiella företagen.

Ulrika Stuart Hamilton är glad över de förslag som nu läggs för att uppmuntra de idéburna. Samtidigt är hon besviken på regeringens besked om vilka som ska omfattas. Dit hör inte ekonomiska föreningar och aktiebolag med exempelvis stiftelser som moderbolag, vilka tillsammans utgör ungefär en femtedel av Famnas medlemmar.

Läs hela artikeln i tidningen Syre på länk här.