Bli medlem i Famna

Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och bildades 2004. Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver sin verksamhet där vinsten/överskottet återinvesteras i verksamheten.

Famnas medlemsorganisationer erbjuds många olika möjligheter och tillfällen till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det sker bl.a. genom seminarier och nätverk, kvalitets- och ledarskapsutvecklingsprogram, råd för idéburet företagande, medverkan i referens- och arbetsgrupper samt ökade och breda samhällskontakter.

Villkor för medlemskap
Famna är öppet för medlemskap för organisationer och företag med verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård och social verksamhet och som förbinder sig att uppfylla följande kriterier (ur Famnas Stadgar):

- Medlem ska bedriva hälso- och sjukvård och/eller social omsorg.
- Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets/organisationens idé.
- Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är medlet och ej målet för att förverkliga idén.
- Vinst/överskott investeras i utveckling av verksamheten eller överförs till andra allmän­nyttiga ändamål.
- Medlem tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitet samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning samt i förekommande fall styrelsearvoden.

Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,15% av medlemmens årliga bruttolönesumma (kod 11 och 12 i kontrolluppgifterna). Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10% av prisbasbeloppet.
(Prisbasbeloppet för 2017 är  44 800 kronor. Taket för högsta medlemsavgift är fem prisbasbelopp).

Erbjudande
Genom Famnas samarbetsavtal med UHPO – Upphandlingspoolen – får medlemsorganisationerna rätt att handla på UHPOs ramavtal och de avtalsprislistor de har förhandlat fram. 

Läs mer:  Famnas samarbetsavtal med UHPO <<<
Som ett medlemserbjudande har Famna även samarbete med advokatfirman Front advokater. Medlemmar som har behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik för den idéburna sektorn erbjuds att kontakta Front.
Här finns mer information om Front advokater på en pdf.

Kontakt
Kontaktpersoner för mer information och ansökan om medlemskap:
Famnas kansli: Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.
Region Väst:
Martin Ärnlöv, ordförande i Famna.

Kontaktuppgifter till Ulrika och Martin finns via länken här.

Ansökningshandlingar m.m.
- Ansökningshandlingar
- Stadgar
- Meddelarskydd och meddelarfrihet