Medlemsforum

Famna erbjuder ett antal nätverk för medlemsorganisationernas medarbetare inom olika områden (se nedan). Nätverken träffas både digitalt och vid möten ett antal gånger om året som beslutas i respektive nätverk. De digitala nätverken finns i Famnas forum, till vilket det behövs inloggning. För att få inloggningsuppgifter, kontakta nätverksansvariga (se nedan)

Famna erbjuder för närvarande följande nätverk:
- Coachnätverk (inom Famnas Värdeforum)
- eHälso-nätverk
- Kvalitetsnätverk
- Äldreomsorgsnätverk
- LSS
För dessa nätverk är Jenny Hjalmarson och Viktoria Loo Skyman kontaktpersoner.
- Informatörsnätverk – Ingemar Olsson är kontaktperson

Länk till samtliga kontaktpersoner finns här

Logga in medlem

 

(Sidan uppdaterad 170511)