Famnas stadgar

Famnas stadgar reviderades senast vid årsmötet 2017.

I samband med årsmötet 2010 fastställdes följande principer för medlemsavgift i Famna:

”Egna juridiska personer skall ha eget medlemskap och därmed erlägga medlemsavgift enligt reglerna för medlemsavgift. För riksorganisationer med lokalföreningar och där dessa är egna juridiska personer ansöker lokalföreningar om eget medlemskap.
Famna vänder sig till organisationer vilka bedriver hälso- och sjukvård och sociala verksamheter. För organisationer där sådan verksamhet utgör mindre än 30% av organisationens totala omsättning kan medlemsavgiften beräknas på ett justerat underlag (se fotnot 1 och 2).

Fotnot 1: exempel på verksamheter som ej är inräknade är folkhögskoleverksamhet och internationellt bistånd.
Fotnot 2: till underlag för att beräkna medlemsavgift räknas alla personalkategorier.”

Famnas stadgar <<<