Vår verksamhet

Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte/non profit.

Detta sker huvudsakligen genom:

  • att synliggöra idéburen vård och social omsorg och aktivt driva gemensamma frågor
  • att utgöra remissinstans
  • att erbjuda gemensam marknadsföring.

Därtill arbetar Famna med exempelvis:

  • kvalitets- och utvecklingsarbete
  • företagande och ledarskap
  • upphandlingsfrågor
  • rådgivning vid nyetablering och verksamhetsutveckling
  • kompetensutveckling
  • samverkan med forskning.