Vår verksamhet

Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte/non profit.

Detta sker huvudsakligen genom:

Därtill arbetar Famna med exempelvis: