Om Famna

Famna är en intresse- och kunskapsorganisation som tillsammans med medlemmarna synliggör den idéburna sektorns roll, särart och potential i den svenska välfärden.

Vi tar fram konkreta förslag, sprider kunskap om och bevakar den idéburna välfärdssektorns intressen. Med rätt förutsättningar kan de idéburna göra mer för fler.

Läs mer om Famna

Aktuellt

Bli medlem i Famna

Famna bedriver aktivt påverkansarbete för att synliggöra idéburen sektors bidrag till den svenska välfärden. Som medlem får du ta del av våra utbildningar, nätverk och medlemsförmåner!