Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

100 medlemmar!

Välkommen Telleby, alias Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder, Famnas 100:e medlem!
Välkommen så klart även nummer 99, Stiftelsen Göransgården, och nr 98, Botkyrka Pingstförsamlings Second Hand. Ja, Famna fick tre nya medlemmar vid sista styrelsemötet för i år.

Men inte bara Famnas medlemstal växer. Årets tillväxtrapport visar också att medlemmarna själva växer — under 2019 ökade omsättningen med 6,2 procent. Det var mer än på flera år och spände över många organisationer och verksamheter. Mest växte de stora medlemmarna. Läs mer i vår tillväxtrapport, som i år även redovisar preliminära resultat för corona-året 2020. Hur pandemin till slut påverkar medlemmarnas ekonomi är för tidigt att säga, men jag befarar att det i termer av tillväxt blir ett förlorat år. Det berättade jag lite om i Dagens Samhälles artikel om tillväxtrapporten.

Nysta och Filantropiskt forum

Under december har också vårt samarbete med Entreprenörskapsforum inletts. Nystaprojektet och Filantropiskt forum, en del av Entreprenörskapsforum, ska under 2021 ta fram två forskningsstudier. Den ena ska fördjupa våra insikter om hur filantropi och civilsamhälle  kan bidra till att hjälpa de individer som står långt från arbetsmarknaden.  Den andra studien ska fokusera på forskning & utveckling samt innovation och ställer bland annat frågan hur entreprenörsprocesser kan accelereras på ett långsiktigt sätt: Hur kan social innovation och entreprenörskap bidra till en kontinuerlig förnyelse och effektivisering av civilsamhället? Finansiering är ofta det största hindret för att nya företag ska komma igång. En viktig fråga för denna forskningsstudie är därför att fokusera på möjligheter till att långsiktigt stärka finansieringen av socialt entreprenörskap inriktat på komplexa samhällsproblem med betydande risk men också stora samhälls- och välfärdsvinster. Båda studierna ska lämna konkreta policyförslag.

Samarbetet fick en rivstart vid Filantropiskt forums luciaseminarium där Martin Ärnlöv och Wanja Lundby Wedin, ordförande respektive teamledare, Nystaprojektet medverkade.

F +F +F

När vi nu lämnar corona-året 2020 bakom oss finns också annat positivt att blicka fram emot.
Samarbetet mellan Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd och Forum – idéburna organisationer med social inriktning fördjupas och tillsammans går vi in i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia för att utveckla dess sektor ”Idéburet och ideellt” (eller om det möjligen kommer att heta ”Idéburet och frivillighet”). Vi räknar med att bli starkare och tydligare, mer framgångsrika i vårt påverkansarbete, liksom ha möjlighet att utveckla service och tjänster till alla idéburna medlemmar.

Detta och mycket annat ska vi arbeta med under 2021.

Väl medveten om att inte alla kan ta någon längre paus – särskilt inte ni som arbetar inom vård och social omsorg med covid19-drabbade – önskar jag ändå att alla Famnas medlemmar, medarbetare och alla ni andra får sköna helger. Och viktigast av allt…

Gott Nytt År!

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna