Aleksandra WassoAktuellt

100 Msek i stöd till civilsamhället för flyktingar från Ukraina

Regeringen har beslutat om fördelning av 100 miljoner kronor i förstärkt stöd till det civila samhällets organisationer. Stödet ska gå till sociala och humanitära insatser för flyktingar från Ukraina och särskilt utsatta efter pandemin.

70 miljoner kronor går till organisationer som arbetar med mottagandet av de som söker skydd i Sverige efter att ha flytt Ukraina. Medlen ska användas till stödverksamheter, aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, mötesplatser som till exempel bidrar till språkutveckling, samt samordning och stöd av frivilliginsatser.

30 miljoner kronor går till civilsamhällets arbete för människor vars redan utsatta situation förvärrats av covid-19-pandemin. Dessa 30 miljoner ersätter de medel som tidigare överförts från pandemistöd till stöd för flyktingmottagande.

Stödet kan sökas av ideella föreningar och trossamfund och kommer att hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Ta del av hela pressmeddelandet här.

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna