Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

13 mars – SIS-seminarium om standard för kvalitetssäkring av HVB

I november 2018 publicerades Sveriges första nationella standard för kvalitetssäkring av HVB (Hem för vård eller boende), SS 41000. Swedish Standard Institute (SIS) bjuder in till ett halvdagsseminarium den 13 mars för att presentera standarden och hur olika organisationer kan arbeta med den. SIS berättar om arbetet med en kommande certifiering mot standarden och visar utbildningsfilmer som tagits fram för att underlätta arbetet. Bland de medverkande finns också Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Svenska Vård, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedac.

Standarden syftar till att öka tydlighet och ge konkret stöd för stärkt kvalitet i vården och omsorgen för brukare, leverantörer av tjänster samt för beställare. Därför behandlas även upphandlingsperspektivet under seminariet.

Seminariet, som är kostnadsfritt riktar sig till den som är chef på HVB, upphandlingsansvarig inom kommun och landsting eller har ett intresse för frågor som rör kvalitetssäkring av HVB.

Datum: onsdag 13 mars
Tid: 09.00-12.00 (frukost serveras från 08.30 och SIS bjuder in till lunch 12.00-13.00)
Plats: Swedish Standards Institute, Solnavägen 1E plan 9, Stockholm
Anmälan: Mejla kristofer.petraeus@sis.se. Antalet platser är begränsat. Ange om du vill ha lunch.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna