Anders malmstenIdéburet företagande

160 diskuterade framtiden för IOP

Johann Knigge, kvalitets- och utvecklingsansvarig hos Famna, deltog vid Överenskommelsen Skånes årliga regionala Forum i Kristianstad i förra veckan. En spännande dag där över 160 representanter från olika civilsamhälles organisationer, politiken och förvaltningen diskuterade möjligheterna och utmaningarna med ett idéburet offentligt partnerskap.

Johann Knigge, Famna, deltog i årets regionala forum där företrädare för Överenskommelsen Skåne diskuterade utvecklingen med idéburet offentligt partnerskap.

Famnas representant lyfte fram betydelsen av fördjupad kunskap kring IOP, både bland idéburna organisationer och de offentliga. När är det lämpligt med ett IOP-avtal? När passar det inte? Arbetet med förbättrade förutsättningar inom LOU och LOV för de idéburna måste fortsätta samtidigt som man verkar för fler IOP-lösningar, menar Famna.

Under dagen diskuterades också innovationer vid seminariet “Välfärdsinnovation i praktiken”. Famna fick där med sig en stående inbjudan till samarbete från Högskolan i Kristianstad som bedriver forskning kring social innovation.

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna