Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Forum – gemensamt remissvar för Hållbar socialtjänst

”Vi välkomnar initiativet, men ser utmaningar gällande slutbetänkandets förslag.” Så kan man kort sammanfatta Famnas och Forums gemensamma remissvar på SOU 2020:47 ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”, som är slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst. Det skickades in i början av februari.

Här kan du läsa det aktuella remissvaret.

Famna samlar alla sina remissvar på en egen sida på webbplatsen.

 

Senast uppdaterad 2021-03-24

Fler nyheter från Famna