Aleksandra WassoAktuellt

GP Debatt: Skapa nationellt register för familjehemsplaceringar

Skapa ett nationellt register över familjehemsplaceringar är uppmaningen på Göteborgs-Postens debattsida i dag den 27 april.

Under våren ska regeringen presentera en utredning som ska se över hur barn och unga placeras och vårdas utanför det egna hemmet. Artikelförfattarna välkomnar detta, men föreslår att Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag utvidgas till att undersöka möjligheten till ett nationellt register över alla familjehemsplaceringar.

”Först då har kommunerna möjlighet att få reda på om familjen haft placeringar tidigare och ett gediget referensarbete kan ta vid,” skriver artikelförfattarna i debattartikeln i GP.

Artikeln är undertecknad av Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton och Famna-medlemmarna Jenny Axebrink, verksamhetschef  Räddningsmissionen, Lovisa Älenmark, samordnare Skyddsvärnet, Maria Åberg, verksamhetschef Stiftelsen Credo och Jim Holmblad, verksamhetschef Stiftelsen Bergslagsgårdar. Slutligen också Johan Pyrell, verksamhetschef Stiftelsen Smålandsgårdar.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna