Aleksandra WassoAktuellt

Missade du morgonseminariet med Erika Hanses från Upphandlingsmyndigheten?

Från och med den 1 januari 2023 träder en ny bestämmelse i LOU i kraft där regioner och kommuner och andra upphandlande organisationer får reservera upphandlingar till idéburna organisationer under vissa förutsättningar.

Hur man ska hantera den nya bestämmelsen, samt hur upphandlingar faktiskt går till, kan ibland kännas som ett krångligt träsk att navigera sig igenom. Hur fungerar en upphandling? Vad är ett tröskelvärde? Ser det olika ut för olika typer av tjänster? Alla dessa frågor och mer ville vi på Famna hjälpa våra medlemmar med.

För att göra detta bjöd vi in Erika Hanses, enhetschef på Upphandlingsmyndigheten, som under en timme gick igenom den nya bestämmelsen samt de andra verktyg som upphandlande organisationer kan använda för att inkludera idéburna organisationer i de offentliga affärerna.

Upphandlingsmyndigheten är ett kunskapsnav som båda sidor i en upphandling – både den som erbjuder en tjänst/service och den som vill köpa något – kan vända sig till för att få stöd, kunskap, inspiration och tips. Alla parter i en upphandling vill ha bra samspel, bli involverade tidigt i processen och ha ett partnerskap för gemensam utveckling förklarade Erika, och lagen om offentlig upphandling är inget hinder mot det.

Tvärtom finns många sätt att främja en mångfald av leverantörer och utförare av offentligt finansierade tjänster som samtidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Mer information om hur detta kan göras finns hos Upphandlingsmyndigheten. Själva seminariet spelades in och kommer läggas upp på en Youtube-kanal nära dig inom kort!

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna