Aleksandra WassoAktuellt

Civilsamhällets åsikter om reformeringen av Arbetsförmedlingen – NOD släpper rapport

I september bidrog vi på Famna tillsammans med våra medlemmar och ett 20-tal andra organisationer till en lägesbild utförd av NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) om civilsamhällets perspektiv på reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Att just civilsamhället tillfrågades beror på att civilsamhället har en lång tradition och bred erfarenhet av att genomföra arbetsintegrerande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Efter den reformering av Arbetsförmedlingen som trädde i kraft 2019 har det dock uttryckts en uppfattning inom civilsamhället om försämrade möjligheter att kunna utföra de arbetsintegrerande insatser man tidigare gjort.

Reformeringen har påverkat civilsamhället på olika sätt och i olika utsträckning, men i det underlag som NOD samlat in formulerar en övervägande majoritet försämrade förutsättningar för att stötta personer långt från arbetsmarknaden, som ett direkt resultat av reformeringen. Mycket fokus i enkätsvaren beskrev en situation där organisationer såg försämrade möjligheter till ersättning, lägre förutsägbarhet samt färre och längre kontaktvägar till Arbetsförmedlingen med längre ledtider.

Lägesbilden visar även en tydlig bild av ett civilsamhälle som med rätt förutsättningar kan stå redo, med såväl kunskap som konkreta metoder, att bidra till att fler personer kommer i arbete.

Läs hela lägesbilden på NOD:s hemsida, eller läsa den som online-PDF här: Reformeringen av arbetsförmedlingen – civilsamhällets perspektiv

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna