Aleksandra WassoAktuellt

Socialstyrelsen reviderar råd och föreskrifter om våld i nära relationer

Från och med 1 november 2022 harr Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer reviderats och ersatts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39).

Bildkälla: Socialstyrelsen

Viktiga ändringar är:

  • föreskrifterna om socialnämndens arbete med våldsutövare har utvecklats
  • kraven på socialnämndens bedömning av risken för att utsättas för ytterligare våld förstärks
  • kraven stärks på att socialnämnden och vårdgivare inom hälso- och sjukvården att fastställa rutiner kring att fråga om våld
  • hälso- och sjukvården ska fastställa rutiner kring att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
  • hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten om samtycke finns
  • författningen har fått en ny struktur bland annat för att förtydliga hälso- och sjukvårdens och tandvårdens respektive ansvar.

Dessa ändringar träder i kraft då Socialstyrelsen följt upp SOSFS 2014:4 samt att det 2021 kom lagändringar bland annat i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagen som gällde förebyggande av våld i nära relationer.

För att läsa mer kan ni klicka här! 

Senast uppdaterad 2022-11-25

Fler nyheter från Famna