Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Moms på vård, kritik mot tiggeriförbud, en värdig död, statsbidragen och kvinnojourerna, ensamkommande och bostäder. Det är några av de ämnen som idéburna aktörer har lyft i nyhets- och debattartiklar den senaste tiden.

Anders malmstenAktuellt

Nu har Famna två olika nyhetsbrev

Från och med denna vecka skickar vi ut två olika versioner av Famnas nyhetsbrev. Ett till medlemmar och ett till andra som vill följa idéburen sektor.

Anders malmstenIdéburet företagande

Följ viktig AF-hearing via webben 23 september

Arbetsförmedlingen bjuder in aktörer inom idéburen sektor till en hearing den 23 september med anledning av myndighetens förändringsarbete. Det är ett mycket stort intresse att delta på plats i Stockholm den här dagen, därför är hearingen redan fulltecknad. Men det går att följa den via webben.

Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Två nya Famna-medlemmar

Styrelsen har vid sitt möte den 11 september godkänt två nya medlemmar, Stiftelsen Klockargården och Västerås stadsmission. Det innebär att Famna nu har 88 medlemmar.

Anders malmstenIdéburet företagande

Halverade utredningstider i IOP-samarbetet Alingsås – Bräcke diakoni

En vårdkedja kring demens – det är vad det uppmärksammade och ifrågasatta IOP-samarbetet mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun handlar om. Samarbetet leder till att vårdtagare fångas upp tidigare och får en diagnos men också ett snabbare omhändertagande därefter. Tiden från att utredningen startar till att det finns en fastställd diagnos är hälften så lång i IOP-samarbetet som i Västra Götalandsregionen.

Anders malmstenAktuellt

Regeringen utreder fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen har utsett Barbro Westerholm (L) att se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg.