Anders malmstenIdéburet företagande

Halverade utredningstider i IOP-samarbetet Alingsås – Bräcke diakoni

En vårdkedja kring demens – det är vad det uppmärksammade och ifrågasatta IOP-samarbetet mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun handlar om. Samarbetet leder till att vårdtagare fångas upp tidigare och får en diagnos men också ett snabbare omhändertagande därefter. Tiden från att utredningen startar till att det finns en fastställd diagnos är hälften så lång i IOP-samarbetet som i Västra Götalandsregionen.

Anders malmstenAktuellt

Regeringen utreder fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen har utsett Barbro Westerholm (L) att se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg.

Anders malmstenMedlemsnyheter

NOD bjuder in till årligt möte

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – bjuder in till sitt årliga möte den 3 oktober i Stockholm. Då delar bland annat Victoria Engman Broadley från Famna med sig av sina erfarenheter av att delta i ett av NOD:s lärnätverk.

Anders malmstenMedlemsnyheter

27 november – då vill vi veta vad du tycker

Vid Famnas årsmöte i maj diskuterades Tio2030 och civilsamhällets samlade styrka. Arbetet har fortsatt. Nu ber vid dig att skriva in onsdag den 27 november i din kalender. Tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning bjuder Famna då in till ett gemensamt medlemsmöte för en lägesuppdatering och fortsatt diskussion om det som kommit att kallas Projekt Pondus.

Anders malmstenMedlemsnyheter

Famna på plats på familjehemsmässan i Göteborg

I dag pågår den stora familjehemsmässan i Göteborg. Famna och Famnas nätverk för familjehemsvård representeras av Stiftelsen Credo, Stiftelsen Bergslagsgårdar och Stockholms Stadsmission. Mässan är ett tillfälle för socialtjänster runt om i landet att träffas och lyssna på intressanta föreläsningar med anknytning till familjehemsvård. Utställare tillåts endast icke-vinstutdelande föreningar och stiftelser att vara.