Anders malmstenAktuellt

Ny Famna-representant i NOD

Vid sitt årliga möte i början av oktober valde NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – Victoria Engman Broadley i sin styrgrupp.