Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Äldreomsorg, IVO:s höga avgifter, Matmissionen och drottning Silvia. Det är ämnen som gjort att idéburna aktörer hamnat i medierna den senaste tiden.

Anders malmstenAktuellt

Från Forums nyhetsbrev

Stort intresse när Centrum för civilsamhällesforskning invigdes.
Högsta Förvaltningsdomstolen prövar Alingsås.
Detta rapporterar Forum i sitt nyhetsbrev.