Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Fortsatt samarbete, föreningsdemokrati och förutsättningsfrågorna

Om den idéburna och frivilliga sektorn ska få igenom sina önskemål och krav krävs att vi i viktiga frågor uppträder enade och talar med en röst. Mångfalden av åsikter, verksamheter, inriktningar och filosofier är vår största styrka när det gäller att driva på samhällsutvecklingen. Den är också en fantastisk tillgång för de människor vars livschanser förbättras just genom olikheter och valfrihet bland sektorns alla aktörer. Men när det gäller att förändra förutsättningarna för till exempel idéburen välfärd är det effektivare med en viss samsyn och gemensamt agerande.

Anders malmstenAktuellt

Idéburet i medierna

Skånes Stadsmission, Rädda Barnen och Röda Korset har alla uppmärksammats i medierna den senaste tiden.