Anders malmstenAktuellt

Nyheter från årsmötet

Tillägg till Famnas ändamålsparagraf, inriktning för verksamheten 2020, beslut om medlemsavgifter för 2021 samt ett uppdrag från årsmötet till Famnas styrelse. Det var ärenden som Famnas medlemmar beslutade om vid årsmötet.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna vårdgivare får stöd för merkostnader till följd av covid-19

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Famna har tillsammans med Vårdföretagarna tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär just detta förtydligande.

Anders malmstenAktuellt

Coronakrisen – Idéburen välfärd i medierna

Det har varit ett mycket stort intresse från både riks- och regionala medier att på olika sätt följa det arbete som de idéburna verksamheterna gör under pandemin. Från flera av Famnas större medlemmar berättar man om ett medialt tryck som man aldrig tidigare upplevt. Det är till största delen positiva artiklar och rapporter, som ger Famnas medlemmar möjligheten att lyfta de idéburnas viktiga insatser.