Anders malmstenAktuellt

Överenskommelse mellan Famna och SKR

Famna har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med anledning av coronapandemin. Överenskommelsen är en vägledning för samverkan mellan idéburna välfärdsaktörer och kommuner/regioner.