Anders malmstenAktuellt

Coronakrisen – Idéburen välfärd i medierna

Det har varit ett mycket stort intresse från både riks- och regionala medier att på olika sätt följa det arbete som de idéburna verksamheterna gör under pandemin. Från flera av Famnas större medlemmar berättar man om ett medialt tryck som man aldrig tidigare upplevt. Det är till största delen positiva artiklar och rapporter, som ger Famnas medlemmar möjligheten att lyfta de idéburnas viktiga insatser.